Hlavní obsah

nic

Zájmeno

  • nothing(se záporem) anything(o množství ap.) nilNemůžeme nic dělat.There is nothing we can do.Nic si z toho nedělej.Take it easy.Nedá se nic dělat.It can't be helped.vůbec nicnothing at allz ničeho nicall of a sudden, suddenly, out of thin airnic mocnothing much, (žádná sláva) no great shakes, (kariéra ap.) not much of, BrE, hovor. not much cop, (horší kvality) of sorts, of a sort, (jakž takž) so-so, (horší než očekávaný) lemon, (nudný) ho hum, (průměrný ap.) mediocrehovor. ani za nic za žádnou cenunot for all the tea in China, no way(o) nic míňno less

Vyskytuje se v

méně: no lesso nic méně

společný: have nothing to do with sthnemít nic společného s čím nesouviset ap.

stát se: Never mind., It's OK.Nic se nestalo. reakce na omluvu

světoborný: hovor. no great shakes, nothing to write home aboutnic světoborného

tušit: unsuspecting, bezděčný unwittingnic netušící

zaleknout se: stop at nothingnezaleknout se ničeho

zlé: bez urážky No offence., nevykládej si to špatně No hard feelings.Nic ve zlém.

zvláštní: nothing special, hovor. nothing (much) to write home aboutnic zvláštního co by stálo za zmínku

ani: No way!, Not for all the tea in China!Ani za nic!

dařit se: Nothing goes right for me., Nothing works out for me.Nic se mi nedaří. životě ap.

dát se: It can't be helped.Nedá se nic dělat.

dělat: Take it easy.Nic si z toho nedělej.

mít: I have nothing to declare.Nemám nic k proclení.

na: There is nothing to it.Nic na tom není.

namítat: He didn't object.Nic nenamítal.

namlouvat si: Don't (try to) fool yourself.Nic si nenamlouvej.

napadat: I can't think of anything.Nic mě nenapadá.

němu: I have nothing against him.Nic proti němu nemám.

nikdo: That's nobody's business.Do toho nikomu nic není.

ono: but nothing happeneda ono nic

po: That's none of your business.Po tom ti nic není., Co je ti po tom?

podobný: nothing like thatnic podobného

proclení: I have nothing to declare.Nemám nic k proclení.

předstírat: He pretended nothing.Nic nepředstíral.

přihodit se: If nothing intervenes ...Pokud se nic (mimořádného) nepřihodí ...

rovnat se: Nothing compares to him.Nic se mu nemůže rovnat.

scházet: I have all I need.Nic mi neschází.

srovnat: It is incomparable.To se nedá (s ničím) srovnat.

takový: I didn't say anything like that.Nic takového jsem neřekl.

těžký: It's not hard to do., It's an easy task.Není na tom nic těžkého.

tvářit se: He pretended nothing (had) happened.Tvářil se, jako by se nic nestalo.

ujít: He doesn't miss anything.Nic mu neujde.

vycházet: Nothing is going right for me.Nic mi nevychází. jak bych chtěl

vyrovnat se: Nothing compares to sb/sth.Nic se nevyrovná komu/čemu.

vytknout: It is above reproach.Nelze tomu nic vytknout.

vzejít: No good will come of it.Z toho nevzejde nic dobrého.

z, ze: Nothing will come of it.Nic z toho nebude.

zadat: ...is not any worse than, ...compares favourably with......si v ničem nezadá s ...

zbýt: There is almost nothing left.Skoro nic nezbylo.

zeptání: There's no harm in asking.Za zeptání nic nedáš.

zmoct: There's absolutely nothing you can do.Nezmůžeš vůbec nic.

ztracený: Nothing is lost.Nic není ztraceno.

platný: It is no use.Není to nic platné.

svět: not for all the tea in Chinaza nic na světě

augur: form. augur badly for sb/sthbýt špatným znamením, nevěštit nic dobrého pro koho/co

averse: not be averse to sb/sthnic nemít proti komu/čemu

bear: bear sb malicenepřát komu nic dobrého

bode: bode illnevěstit nic dobrého

brazen out: brazen it outtvářit se jako neviňátko, dělat jakoby nic

compare: nothing compares to sb/sthkomu/čemu se nic nevyrovná

effortless: in an effortless waylehce, jako(by) nic, bez námahy

good: no good, not any goodšpatný, nedostatečný, k ničemu

ill will: bear sb ill willnepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášť

intervene: if nothing intervenespokud (mi) do toho nic nepřijde

knowledge: have no knowledge of sth(nic) nevědět o čem

little: little or nothingprakticky nic, sotva co

no: be no goodbýt k ničemu/na nic

not: not a thing(vůbec) nic

purpose: to no purposebez užitku, k ničemu, zbytečně

quarrel: have no quarrel with sb/sthnic nenamítat proti komu/čemu

sort: nothing of the sortnic takového

special: nothing specialnic extra

stick: stick at nothingnebrat ohledy na morálku, nezastavit se před ničím, neštítit se ničeho, nemít zábrany udělat cokoli

substitute: there is no substitute for sthnic nenahradí co, co je nenahraditelné

thing: not a (single) thingvůbec nic

tight: hovor. sit tightsedět na místě, přen. nic nepodnikat, vyčk(áv)at dokud se něco nestane

true: be true to osfbýt sám sebou, na nic si nehrát, nic nepředstírat

unoccupied: be unoccupiednemít nic na práci, být nezaměstnaný

wish: wish sb illnepřát komu (nic dobrého)

ado: much ado about nothingmnoho povyku pro nic

any: I'm not making any promises.Nedělám žádné sliby., Nic neslibuji.

anything: We can't do anything.Nemůžeme nic dělat.

biggie: It's no biggie.Není to žádná velká věc., O nic nejde.

blank: My mind is a blank.Nemůžu si na nic vzpomenout., Mám úplné okno.

business: It's not your business.To není tvoje věc., Po tom ti nic není.

declare: I have nothing to declare.Nemám nic k proclení.

except: Nothing more to do except wait.Nedá se dělat nic jiného než čekat.

harm: There's no harm in asking.Za zeptání nic nedáš.

kind: It's not my kind of thing.Na to já nejsem., To není nic pro mě.

laugh: It's nothing to laugh at.To není nic k smíchu.

much: What was stolen? – Nothing much.Co bylo ukradeno? – Nic moc.

none: It was none the better.Nebylo to o nic lepší.

nothing: There's nothing else I can do for you.Nic jiného pro tebe nemohu udělat.

suggestion: There is no suggestion that ...Nic nenasvědčuje tomu, že ...

unflappable: He is unflappable.Nic ho nerozhází.

untroubled: He was untroubled by the loss.Prohra mu nijak nevadila., Z prohry si nic nedělal.

whatsoever: He did nothing whatsoever.Neudělal vůbec nic.

big deal: hovor. no big dealnic extra, žádná sláva, žádný zázrak

countenance: keep one's countenancezachovat klid, nedat na sobě nic znát

help: It cannot be helped.S tím se nedá nic dělat., Nedá se tomu zabránit.

sake: just for the sake of itjen tak, pro nic za nic bez důvodu

tea: hovor. not for all the tea in Chinaani za nic (na světě) něco udělat ap.

to: There's nothing to it.Nic na tom není., To je jednoduché.

nic: nothing at allvůbec nic