Hlavní obsah

méně, hovor. míň

Příslovce

  1. (množství, míra) less(u počitatelných) fewer(ani ne) not so much(v menší míře též) to a lesser extentméně mlékaless milkméně lidífewer peoplečím dál méněless and less, (o počitatelných) fewer and fewermnohem méněmuch less/(o počitatelných) fewervíce či méněmore or lesso nic méněno less
  2. (minus) mat. minus, less

Vyskytuje se v

málo: too little, u počitatelných too fewpříliš málo

méně: less and less, o počitatelných fewer and fewerčím dál méně

nic: no less(o) nic míň

propečený: medium (done)/medium rare/well donestředně/málo/hodně propečený maso

žalostně: precious little/few of sthžalostně málo čeho

kvalitní: lower/of poorer quality, poorerméně kvalitní

málem: He came within an inch of losing ...Málem ztratil ...

mít: We had little money.Měli jsme málo peněz.

nejméně: as little as possibleco nejméně

peníze: I have little money.Mám málo peněz.

podělat se: It scared the shit out of me.Málem jsem se z toho podělal strachy.

rodit se: Fewer children are born.Rodí se méně dětí.

solit: You should use less salt.Měl bys míň solit.

stačit: He came within an ace of winning., He was close to winning.Stačilo málo, a byl by vyhrál.

umřít: We almost died laughing.Málem jsme umřeli smíchy.

významný: of little/great import(ance)málo/velmi významný

kvapný: Haste makes waste., More haste, less speed.Práce kvapná málo platná.

puknout: be green with envymálem puknout závistí

vyletět: hovor. throw a fit, fly into a rage, hovor. hit the roofmálem vyletět z kůže rozčílením

attend: poorly attendedmálo navštěvovaný, se slabou účastí přednáška ap.

come: come within sth of sb/sthpřiblížit se ke komu/čemu na méně než kolik

consequence: be of little/no consequencebýt málo důležitý/nedůležitý

few: too fewpříliš málo

mention: too few/little to mentiontak málo, že to nestojí za řeč

minor: minor offenceméně závažný trestný čin

not: not a fewnemálo, hodně

of: more/less of sthvíce/méně jaký zintenzivnění

offence: práv. indictable/minor offencepráv. žalovatelný/méně závažný trestný čin

quite: quite a fewpěkných pár, poměrně dost, nemálo

scarce: be scarcebýt málo čeho, nedostávat se čeho

short: fall short of sthnedosáhnout čeho, být/mít méně než co určité úrovně

summary: práv. summary offenceméně závažný přečin souzený bez poroty

do: I know even less about it than he does.Vím o tom ještě méně než on.

learner: He is a fast/slow learner.Rychle/Pomalu se učí., Je velmi/málo učenlivý.

less: You should eat less fat.Měl bys jíst méně tuku.

little: I had little money.Měl jsem málo peněz.

low: We are running low on fuel.Dochází nám palivo., Už máme málo paliva.

mileage: The car has a low mileage.Auto má málo najeto.

touristy: one of the less touristy islandsjeden z méně turisty okupovaných ostrovů

buck: a lot of bang for the buckza málo peněz hodně muziky

haste: Haste makes waste.Práce kvapná málo platná.