Hlavní obsah

few [fjuː]

Vyskytuje se v

word: moc toho nenamluvit, být nemluvný člověkbe a (wo)man of few words

back: před pár letya few years back

exception: až na pár výjimekwith a few exceptions

not: nemálo, hodněnot a few

quite: pěkných pár, poměrně dost, nemáloquite a few

select: přen. pro pár vyvolenýchfor a select few

warning: upozornění několik dní dopředua few days' warning

do: Pár bomb může způsobit hodně škody.A few bombs can do a lot of damage.

first: prvních pár vločekthe first few flakes

time: párkráta few times

málo: příliš málotoo little, u počitatelných too few

méně: čím dál méněless and less, o počitatelných fewer and fewer

výjimka: až na pár výjimekwith a few exceptions

žalostně: žalostně málo čehoprecious little/few of sth

nejbližší: v nejbližší doběin the next few days

pár: hovor. pěkných pár čehoquite a few sth

přeskočit: přeskočit pár stránekskip a few pages

připojit se: Připojilo se k nám pár dalších lidí.We were joined by a few other people.

rodit se: Rodí se méně dětí.Fewer children are born.

splašit: Podařilo se mi splašit pár dek.I managed to rustle up a few blankets.

volno: vzít si pár dní volnotake a few days off

skoupý: být skoupý na slovobe a man of few words

šesták: za pár šestáků lacinofor a few coppers

few: sth pár, několik, nemnoho čehoa few