Hlavní obsah

bode [bəʊd]

Sloveso

Vyskytuje se v

hmotný: mass pointfyz. hmotný bod

mrtvý: come to a deadlockuvíznout/ustrnout na mrtvém bodě jednání ap.

opěrný: foothold, základna base, voj. pro obranu ap. strongpointpřen. opěrný bod pro další postup

orientační: point of orientation, výrazný v terénu ap. landmarkorientační bod

vítězství: points victory, victory on pointssport. vítězství na body

záchytný: klíč, vodítko clue, referenční bod point of reference, jako odrazový můstek jumping-off pointzáchytný bod

mráz: below/above freezing pointpod/nad bodem mrazu

namáhat se: Nenamáhej se. neobtěžuj seDon't bother.

nerad: Velmi nerad obtěžuji.I am sorry/hate to bother you.

obtěžovat: Promiňte, že vás obtěžuji.I'm sorry to bother you.

trápit: Co tě trápí?What is worrying/troubling/bothering you?

výhra: points victory, win on pointssport. výhra na body

vykašlat se: Vykašlal se na to. neudělal toHe didn't bother to do it.

zapisovatel: scorekeeper, scorerzapisovatel stavu/bodů/skóre

zatěžko: Nebylo mu zatěžko udělat co.He took the bother to do sth.

acquit: práv. be acquitted on all chargesbýt zproštěn obvinění ve všech bodech obžaloby

bode: nevěstit nic dobréhobode ill

boiling: just below boilingtěsně pod bodem varu

cluster: mat. cluster pointhromadný bod (posloupnosti)

count: práv. on all countsve všech bodech obžaloby vinný ap.

critical: critical pointkritický bod

deadlock: break the deadlockdostat se z patové situace, překonat mrtvý bod při jednáních

fulcrum: tech. fulcrum pointotočný bod

impeachment: articles of impeachmentbody/důvody obžaloby proti vysokému veřejnému činiteli

innocent: plead innocent to all chargestrvat na své nevině ve všech bodech obžaloby

mass: fyz. mass pointhmotný bod

penalty: penalty pointstrestné body i řidiče ap.

point: point of no returnstadium/okamžik, odkud už není návratu, let. (hraniční) bod návratu letounu

prominent: prominent landmarkdominanta, (zřetelný) orientační bod v krajině

score: run up the scorei přen. nahnat si body/skóre, vylepšit si skóre

speech: keynote speechpřednesení zásadních bodů/hlavních cílů politického programu ap.

transition: fyz. transition pointbod přeměny mezi skupenstvími

bother: Co tě trápí?, Co tě štve?What is bothering you?

bothered: Ten problém mě trápil/štval.I was bothered about the problem.

ill: být špatným znamením, nevěstit nic dobréhobode ill

bod: critical point, ekon. hranice rentability break-even pointbod zlomu

bide: čekat na příležitost/svůj čas, vyčkávatbide one's time