Hlavní obsah

předstírat

Vyskytuje se v

act: act the innocentdělat nevinného, předstírat nevinu

believe: make believepředstírat, hrát

coy: play coypředstírat plachost

make: make believepředstírat

pretence: with a pretence of sths předstíraným čím, předstírajíce co překvapením, dojetím ap.

show: make a show of sthpředvést, předvádět co okázale, projevovat, předstírat, demonstrovat hl. falešně

true: be true to osfbýt sám sebou, na nic si nehrát, nic nepředstírat

předstírat: He pretended nothing.Nic nepředstíral.