Hlavní obsah

dělat se

Vyskytuje se v

dělat: dělat si starosti kvůli komu/čemu, s kým/čímworry about sth/sb, fret about/over sth, usilovně se snažit go to a lot of trouble

legrace: dělat si legraci z koho/čehomake fun of sb/sth, balamutit be kidding sb, pull sb's leg

poznámka: dělat si poznámkytake notes

starost: dělat si starosti kvůli komu/čemu, s kým/čímworry about sb/sth, fret about/over sth, usilovně se snažit go to a lot of trouble

zásoba: (u)dělat (si) zásoby čeho, nakoupit co do zásobystockpile sth, hl. tajně hoard sth, lay in sth, stock up on/with sth

nepřítel: (na)dělat si nepřátelemake enemies

piknik: (u)dělat si piknik(have a) picnic

sranda: Dělám si srandu.I'm just kidding.

zápisek: dělat si zápiskytake notes

blázen: dělat si z koho blázny zesměšňovatmake a monkey out of sb, take the mickey out of sb

hlava: nedělat si (příliš) hlavu s čímnot lose any/much sleep over sth

choutka: dělat si choutky na koho/cohave designs on sb/sth

prdel: Děláš si ze mě prdel? nekecáš?Are you kidding?, vulg. Are you shitting me?, slang. Are you taking the piss out of me?

act: dělat se sebe blbce, dělat blbéhoact the fool

concerned: mít starost, dělat si starosti o koho/cobe concerned for sb/sth

illusion: nedělat si žádné iluze o čemhave no illusions about sth

inconvenience: obtěžovat se, dělat si starostiinconvenience osf

mock: vysmívat se komu/čemu, dělat si legraci z koho/čehoto make (a) mock of sth

note: dělat si poznámkytake notes

pretence: nedělat si žádné nároky, nevznášet žádný nárok na comake no pretence to/of sth

pretension: aspirovat, dělat si ambice na cohave pretensions to sth

set: mít spadeno, dělat si zálusk na co, být odhodlán k čemube set on sth

sick: Je mi na zvracení/špatně/blbě., Zvedá se mi žaludek., Dělá se mi nevolno.I feel sick.

tally: vést (si) záznamy, dělat (si) evidencikeep a tally

worry: Nedělej(te) si s tím starosti.Don't worry about it.

dělat se: Dělá se mi špatně.I feel sick.