Hlavní obsah

dělat se

Vyskytuje se v

dělat: dělat si starosti kvůli komu/čemu, s kým/čímworry about sth/sb, fret about/over sth, usilovně se snažit go to a lot of trouble

dělat: dělat si poznámkytake notes

dělat: dělat si legraci z koho/čehomake fun of sb/sth, be having sb on, trifle with sb/sth, be kidding

legrace: dělat si legraci z koho/čehomake fun of sb/sth, balamutit be kidding sb, pull sb's leg

poznámka: dělat si poznámkytake notes

starost: dělat si starosti kvůli komu/čemu, s kým/čímworry about sb/sth, fret about/over sth

zásoba: (u)dělat (si) zásoby čeho, nakoupit co do zásobystockpile sth, hl. tajně hoard sth, lay in sth, stock up on/with sth

dělat: Nedělej si (s tím) starosti.Take it easy., Don't worry (about it).

nepřítel: (na)dělat si nepřátelemake enemies

piknik: (u)dělat si piknik(have a) picnic

sranda: Dělám si srandu.I'm just kidding.

starost: Nedělej(te) si (s tím) starosti.Don't worry (about it)., jenom klid Take it easy!

zápisek: dělat si zápiskytake notes

blázen: dělat si z koho blázny zesměšňovatmake a monkey out of sb, take the mickey out of sb

hlava: nedělat si (příliš) hlavu s čímnot lose any/much sleep over sth

hlava: dělat si hlavu s čímtrouble osf about sth

choutka: dělat si choutky na koho/cohave designs on sb/sth

prdel: Děláš si ze mě prdel? nekecáš?Are you kidding?, vulg. Are you shitting me?, slang. Are you taking the piss out of me?

prdel: Nedělej si ze mě prdel! nelživulg. Don't bullshit me!

concerned: be concerned for sb/sthmít starost, dělat si starosti o koho/co

illusion: have no illusions about sthnedělat si žádné iluze o čem

inconvenience: inconvenience osfobtěžovat se, dělat si starosti

mock: to make (a) mock of sthvysmívat se komu/čemu, dělat si legraci z koho/čeho

note: take notesdělat si poznámky

pretence: make no pretence to/of sthnedělat si žádné nároky

pretension: have pretensions to sthaspirovat, dělat si ambice na co

set: be set on sthmít spadeno, dělat si zálusk na co

tally: keep a tallyvést (si) záznamy, dělat (si) evidenci

worry: Don't worry about it.Nedělej(te) si s tím starosti.