Hlavní obsah

poznámka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (stručný zápis) note(neformální zápisek) jotting(komentář) comment(školní napomenutí) note sent homedělat si poznámkytake notes
  2. (vysvětlivka) comment, notevysvětlující poznámkyexplanatory notespoznámky pod čaroufootnotes
  3. (ústní) remark(objasňující ap.) comment(postřeh) observationtrefná poznámkaapt remarkjízlivá poznámkapointed remark, barb, gibepronést poznámkumake a remark

Vyskytuje se v

dělat: take notesdělat si poznámky

opatřit: supply sth with notesopatřit co poznámkami knihu ap.

apt: apt remarktrefná poznámka

late: late markpoznámka za pozdní příchod do třídní knihy

marginal: marginal notespoznámky na okraji stránky

note: take notesdělat si poznámky

observation: make an observation about/on sthučinit poznámku k čemu, poznamenat, podotknout co

remark: make a remark about sthučinit poznámku o čem, podotknout co

shot: cheap shotnefér poznámka, podpásovka

take: take a noteudělat si poznámku zapsat si něco

urbanity: urbanitieszdvořilosti, zdvořilostní poznámky

vicious: vicious remarkzlomyslná poznámka

unfunny: I found his comments most unfunny.Jeho poznámky mi nepřipadaly vůbec vtipné.

poznámka: take notesdělat si poznámky