Hlavní obsah

inconvenience [ˌɪnkənˈviːnjəns or -ˈviːnɪəns]

Vyskytuje se v

inconvenience: obtěžovat se, dělat si starostiinconvenience osf