Hlavní obsah

convenience [kənˈviːnɪəns]

Podstatné jméno

  1. at sb's convenience form.jak se to komu bude hodit, podle potřeb koho časověat your earliest conveniencejakmile se ti/vám to bude hodit

Vyskytuje se v

earliest: form. at your earliest conveniencejak nejdříve budete moci

modern: modern conveniencesmoderní vymoženosti

smíšený: prodejna general store, hl. večerka convenience store, artikl miscellaneous goodssmíšené zboží

toaleta: public toilet/hl. BrE lavatory/BrE form. convenience, AmE rest roomveřejné toalety

veřejný: public toilet(s)/conveniences/hl. BrE lavatoryveřejné záchody

vymoženost: conveniences, amenities, pro pohodlí (creature) comfortsvymoženosti

záchod: public toilet(s)/hl. BrE lavatory/BrE form. convenience, AmE restroomveřejné záchody

zboží: AmE general/variety store, s dlouhou otvírací dobou convenience storesmíšené zboží obchod

convenience: conveniencesvymoženosti, příslušenství, vybavení pro usnadnění života