Hlavní obsah

inconvenience [ˌɪnkənˈviːnjəns or -ˈviːnɪəns]

Vyskytuje se v

inconvenience: inconvenience osfobtěžovat se, dělat si starosti