Hlavní obsah

concerned [kənˈsɜːnd]

Přídavné jméno

  1. about sb/sth mající starost/obavy o koho/cobe concerned for sb/sthmít starost, dělat si starosti o koho/cobe concerned with sthzabývat se čím, starat se o co
  2. in sth zúčastněný, zainteresovaný v čem

Vyskytuje se v

concerned: mít starost, dělat si starosti o koho/cobe concerned for sb/sth

immediately: přímo se týkat čehoimmediately concern sth

jednat se: pokud se jedná o koho/coas for, with regard to, concerning sb/sth

jít: pokud jde o mneas far as I am concerned, as for me, for my part

pokud: pokud jde o koho/coas for sb/sth, as far as sb/sth is concerned

starost: mít starost o koho/cobe worried about sb/sth, be concerned for/about sb/sth

týkat se: To se tě netýká.It has nothing to do with you., It does not concern you.

věc: To není jejich věc.It's not their concern/none of their business.

znepokojení: vyjádřit znepokojení nad čímexpress concern about sth

concern: zájmy politické ap.concerns