Hlavní obsah

starost

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (obava) worry, concern(problém) hovor. headache(úzkostlivá) anxiety for/about sthNedělej(te) si (s tím) starosti.Don't worry (about it)., (jenom klid) Take it easy!mít starost o koho/cobe worried about sb/sth, be concerned for/about sb/sthdělat si starosti kvůli komu/čemu, s kým/čímworry about sb/sth, fret about/over sth, (usilovně se snažit) go to a lot of trouble
  2. (péče) o koho/co care(odpovědnost za svěřené) charge of sb/sthTo není tvoje starost!That's not your concern., (do toho ti nic není) That's not/none of your business.vzít si koho/co na starosttake care/charge of sb/sthmít co na starost(i)(vést ap.) be in charge of sth, be responsible for sth, (starat se) take care of sb, look after sb

Vyskytuje se v

dělat: trouble, worry sbdělat starosti komu

mít: be in charge of sb/sth, be responsible for sb/sthmít na starost koho/co

působit: worry sbpůsobit komu starosti

vzít: take care of sth, see to sth, věnovat se attend to sthvzít si na starost co

vedení: be in charge of sthmít na starosti vedení čeho

utápět: be drowning one's sorrows in drinkutápět starosti v alkoholu

anxiety: anxiety for/about sthúzkostlivá starost o co

charge: take charge of sb/sthujmout se koho/čeho, vzít si na starost koho co, převzít péči nad kým

concerned: be concerned for sb/sthmít starost, dělat si starosti o koho/co

inconvenience: inconvenience osfobtěžovat se, dělat si starosti

worried: be worried about sthobávat se o co, čeho, mít obavy o co, z čeho, mít starost o co

assured: You can rest assured ...Můžete být bez starosti ...

trouble: She kept her troubles to herself.Nechávala si svoje starosti pro sebe.

worry: Don't worry about it.Nedělej(te) si s tím starosti.

starost: be worried about sb/sth, be concerned for/about sb/sthmít starost o koho/co