Hlavní obsah

předstíraný

Vyskytuje se v

předstírat: Nic nepředstíral.He pretended nothing.

act: dělat nevinného, předstírat nevinuact the innocent

believe: předstírat, hrátmake believe

coy: předstírat plachostplay coy

make: předstíratmake believe

make-believe: žít v iluzi, něco si namlouvat, jen předstírat sám před seboulive in a make-believe world

pretence: s předstíraným čím, předstírajíce co překvapením, dojetím ap.with a pretence of sth

show: předvést, předvádět co okázale, projevovat, předstírat, demonstrovat hl. falešněmake a show of sth

true: být sám sebou, na nic si nehrát, nic nepředstíratbe true to osf

unaffected: s nepředstíranou radostíwith unaffected pleasure