Hlavní obsah

svět

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (přirozený systém) world(vesmír) universe, cosmosnejvětší na světělargest in the worldna/po celém světěall around/over the worldcelý světthe whole worldsport. mistr(ovství) světaworld champion(ship)
  2. (planeta Země) Earth, world, globeonen světthe world beyond, the life to comeStarý/Nový světthe Old/New World
  3. (cizí kraje) world, foreign countriesvydat se do světaset out in the world

Vyskytuje se v

kolem: round-the-world tourcesta kolem světa

mistr: World champion, přen. suverén ap. cock of the walk, the big man in the town, the greatest, slang. iron. hot shitmistr světa

mistrovství: World Championship, fotbalové, ragbyové World Cupmistrovství světa

okolní: the outside worldokolní svět

pupek: navel of the world, střed vesmíru hub of the universepupek světa

všude: all round the world, the world over, in the whole worldvšude na světě

znalý: worldly-wiseznalý světa

zpráva: home/world newszprávy z domova/ze světa

celý: worldwide, all around the worldpo celém světě

cestovat: travel round the worldcestovat kolem světa

hluboký: the world's deepest lakenejhlubší jezero na světě

odříznout: cut off from the rest of the worldodříznout od světa

po: throughout/all over/all around the worldpo celém světě

přivést: bring a child into the worldpřivést dítě na svět žena i porodník

starý: the oldest man in the worldnejstarší člověk na světě

vzniknout: When did the world come into existence?Kdy vznikl svět?

protřelý: worldly-wiseživotem/světem protřelý

růžový: look at the world through rose-coloured glassesdívat se na svět růžovými brýlemi

spatřit: come into existence, first see the light (of day), objevit se appearspatřit světlo světa

sprovodit: do away with sb/sth, eliminate sb/sth, zabít zast. dispatch sb/sthsprovodit koho/co ze světa

vládnout: Money makes the world go round., Money talks.Peníze vládnou světu.

vykřičet: shout sth from the rooftopsvykřičet co do světa

vytroubit: shout sth from the rooftopsvytroubit co do světa

bring: bring sb into the worldpřivést na svět koho dítě

champion: world championmistr světa

circumnavigation: circumnavigation of the globeobeplutí světa, plavba kolem světa objevitelská

cruise: world cruiseplavba kolem světa

incommunicado: be incommunicadobýt zavřený před světem, nekomunikovat s okolním světem

physical: physical worldreálný svět

tour: a round-the-world tourcesta kolem světa

underdeveloped: underdeveloped worldrozvojový svět

wonder: Seven Wonders of the Worldsedm divů světa

world: all over the worldpo celém světě

be: something that was to change the worldněco, co mělo změnit svět

over: people from all over the worldlidé z celého světa

round: all round the worldpo celém světě, všude po světě

throughout: throughout the worldpo celém světě

tea: hovor. not for all the tea in Chinaani za nic (na světě) něco udělat ap.

svět: all around/over the worldna/po celém světě