Hlavní obsah

earth [ɜːθ]

Vyskytuje se v

crust: (earth's) crust(zemská) kůra

earth: (the) EarthZemě, zeměkoule planeta

face: on the face of the earthna celém širém světě

salt: salt of the earthsůl země, velmi schopný člověk schopný řešit problémové situace

axis: axis of the Earth, the Earth's axiszemská osa

core: the earth's corezemské jádro

curvature: curvature of the earth/spinezakřivení zemského povrchu/páteře

dog: earth dog(pes) norník

gravitational: Earth's gravitational pullzemská přitažlivost

heaven: heaven on earthráj na zemi

scorched earth: voj. scorched earth policytaktika spálené země

impact: A large object impacted the Earth.Na Zemi dopadl velký objekt.

tremble: The earth trembled.Země se zachvěla.

bump: come (back) down to earth with a bumpdopadnout tvrdě na zem, vrátit se (rázem) do tvrdé reality