Hlavní obsah

earthed [ɜːθt]

Vyskytuje se v

bump: come (back) down to earth with a bumpdopadnout tvrdě na zem, vrátit se (rázem) do tvrdé reality

crust: (earth's) crust(zemská) kůra

earth: (the) EarthZemě, zeměkoule planeta

earth: how on earthjak proboha důraz v otázkách

earth: on earthvůbec (žádný) v záporných větách

earth: come down to earthvrátit se (nohama) na zem

earth: run sb/sth to earthvypátrat, vystopovat, najít koho po dlouhém pátrání

earth: cost the earthstát hromadu peněz

face: on the face of the earthna celém širém světě

face: be wiped off the face of the earthzmizet z povrchu zemského

salt: salt of the earthsůl země, velmi schopný člověk schopný řešit problémové situace

axis: axis of the Earth, the Earth's axiszemská osa

core: the earth's corezemské jádro

curvature: curvature of the earth/spinezakřivení zemského povrchu/páteře

dog: earth dog(pes) norník

earth: Earth's surfacezemský povrch

earth: earth yearpozemský rok

earth: earth dog(pes) norník

gravitational: Earth's gravitational pullzemská přitažlivost

heaven: heaven on earthráj na zemi

scorched earth: voj. scorched earth policytaktika spálené země

impact: A large object impacted the Earth.Na Zemi dopadl velký objekt.

tremble: The earth trembled.Země se zachvěla.

kůra: geol. zemská kůraEarth's crust

povrch: zemský povrchEarth's surface

prostředí: šetrný k životnímu prostředíenvironment-friendly, earth-friendly

přitažlivost: fyz. zemská přitažlivostEarth's gravity

ráj: ráj na zemiheaven on earth, earthly paradise

suchý: suchý záchodlatrine, earth-closet

tíže: fyz. zemská tížeEarth's gravity

zemní: stav. zemní práceearthwork, ground work, přemísťování zeminy earth moving

zemský: geol. zemská přitažlivost/kůrathe Earth's gravity/crust

zemský: geol. zemský plášťEarth's mantle

točit se: Země se točí kolem své osy.The Earth rotates on its axis.

život: vznik života na zemithe origins of life on earth

smést: smést koho/co z povrchu zemskéhowipe sb/sth off the face of the earth

země: Vrať se nohama na zem!Come down to earth!