Hlavní obsah

oblast

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (území) area(správní) region, district(teritorium) territoryrekreační oblastholiday resortpřímořská oblastseasidechráněná krajinná oblast(nature) conservation area
  2. (těla) anat. region
  3. (sféra) sphere(oboru ap.) field, area

Vyskytuje se v

obydlený: hustě/řídce obydlená oblastdensely/sparsely populated area

povodňový: povodňové oblastiflood area

rekreační: rekreační oblastholiday resort, AmE též vacationland

suchý: geogr. suché oblastiarid regions

vinařský: vinařská oblastwine-growing region

výše: oblast tlakové výšeanticyclone, high(-pressure area)

osídlený: hustě/řídce osídlená oblastdensely/sparsely populated area

působit: Společnost působí v oblasti...The company is active in the field of...

stáhnout se: Jednotky se stáhly z oblasti.The troops withdrew from the area.

zakázat: Do této oblasti je vstup zakázán.This area is out of bounds.

zmocnit se: zmocnit se vlády nad oblastíseize control of the territory

arid: aridní oblastarid region

broadcast: oblast dosahu vysíláníelektr. broadcast area

carry: získat většinu hlasů ve státě/v oblasti ve volbáchAmE carry the state/area

country: oblast pro pěší turistikuwalking country

earthquake: oblast postižená zemětřesenímearthquake zone

estate: průmyslová zóna/oblastindustrial/trading estate

fallout: spadová oblastfallout area

field: pole/oblast působnostifield of activity

fishing: rybolovná oblast, loviště rybfishing ground

genital: genitální oblast, rozkrokgenital area

ground: rybolovná oblast, loviště ryb na mořifishing ground

holiday: rekreační středisko/oblast na dovolenouholiday resort

pit: oblast žaludku, solar plexus, řidč. spodní část břichapit of the stomach

region: oblast pánevníanat. pelvic region

specific: v určitých oblastechin specific areas

study: oblast studiafield of study

affect: oblasti postižené záplavamiareas affected by floods

dominate: oblasti ovládané nepřítelemareas dominated by the enemy

oblast: rekreační oblastholiday resort