Hlavní obsah

broadcast [ˈbrɔːdˌkɑːst]

Slovesopt&pp -cast/-casted

Vyskytuje se v

broadcasting: vysílací licencebroadcasting licence

dual: duální vysílání zvukudual audio broadcast

live: živě vysílatbroadcast live

remote: vysílání z terénu mimostudiové, záznam pořízený mimo studioAmE remote broadcast

duální: duální vysílání zvukudual audio broadcast, DAB

přenášet: přenášet co rozhlasembroadcast sth (on radio)

přenos: rozhlasový přenosradio broadcast

přímý: přímý přenos v TV ap.live broadcast(ing)

rozhlasový: rozhlasové vysíláníradio broadcast(ing)

vysílání: televizní/rozhlasové vysílánítelevision/radio broadcast(ing)/transmission

živě: vysílat živěbroadcast live

živý: živé vysílánílive broadcasting

vysílat: vysílat zprávybroadcast news

broadcast: v živém vysíláníin live broadcast