Hlavní obsah

živě

Vyskytuje se v

živý: být živ(ý)žít be alive, čím, z čeho live on/off sth, živit se make one's living from sth

neživý: neživá přírodainanimate nature

plot: živý plothedge(row)

příroda: neživá přírodainanimate nature

živit se: živit se sámmake one's own living

vysílání: v živém vysílánílive

vysílat: Zápas bude vysílán živě.The match will be broadcast live.

vystoupení: živé/dobročinné vystoupenílive/charity performance

výstup: živý výstuplive act

tnout: přen. tnout do živéhotouch a (raw) nerve

blood: způsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.draw blood

broadcast: v živém vysíláníin live broadcast

clipper: nůžky na živý plothedge clippers

draw: způsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.draw blood

escape: vyváznout živýescape with one's life

imagination: živá představivostvivid imagination

inanimate: neživá přírodainanimate nature

live: Živili se lovem.They lived by hunting.

living: živit se, vydělávat si na živobytí čímmake a living by/at sth

modern: živé/moderní jazykyling. modern languages

support: živit se sám prací ap.support osf

on: žít z čeho, živit se čím člověklive on sth

živě: vysílat živěbroadcast live