Hlavní obsah

escape [ɪˈskeɪp]

Podstatné jméno

  1. útěk, uprchnutí, únik z vězení ap.make one's escapeutéct, uprchnoutescape attemptpokus o útěkvýp. escape (the room) gameútěkovka hra
  2. vyváznutí z nebezpečí ap.

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

narrow: vyváznutí jen o vláseknarrow escape

route: úniková cesta z obležení ap.escape route

but: Nebýt tebe, byl by utekl.But for you, he would have escaped.

unscathed: vyváznout bez zranění, se zdravou kůžíescape unscathed

whereby: plán, pomocí něhož mohl uprchnouta plan whereby he could escape

will: Had tě neuštkne, pokud může uniknout.A snake will not bite you if it can escape.

požární: požární schodiště únikovéfire escape

schodiště: požární schodiště nouzovéfire escape, escape stair, emergency staircase

uniknout: uniknout čí pozornostiescape sb's notice, pass unnoticed

únikový: (požární) úniková cestaescape route, hl. schodiště fire escape

útěk: útěk z vězeníbreakout, escape from jail/prison, jailbreak, prison break

vyváznout: vyváznout bez zraněníescape unhurt/without injury

nikudy: Nikudy nemůže utéct.He has no way to escape.

pokusit se: Pokusil se o útěk.He attempted to escape.

únik: Není úniku.There is no escape/way out.

utéct: utéct z vězeníescape from prison

vlásek: uniknout o vlásekescape by a hair's-breadth, have a narrow escape

escape: vyklouznout komu nechtěně říctescape (sb's lips)