Hlavní obsah

escaped [ɪˈskeɪpt]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

escape: escape (sb's lips)vyklouznout komu nechtěně říct

escape: escape with one's lifevyváznout živý

escape: make one's escapeutéct, uprchnout

escape: escape attemptpokus o útěk

escape: výp. escape (the room) gameútěkovka hra

narrow: narrow escapevyváznutí jen o vlásek

route: escape routeúniková cesta z obležení ap.

but: But for you, he would have escaped.Nebýt tebe, byl by utekl.

unscathed: escape unscathedvyváznout bez zranění, se zdravou kůží

whereby: a plan whereby he could escapeplán, pomocí něhož mohl uprchnout

will: A snake will not bite you if it can escape.Had tě neuštkne, pokud může uniknout.

požární: požární schodiště únikovéfire escape

schodiště: požární schodiště nouzovéfire escape, escape stair, emergency staircase

uniknout: uniknout čí pozornostiescape sb's notice, pass unnoticed

únikový: (požární) úniková cestaescape route, hl. schodiště fire escape

únikový: únikové dveřeescape door

útěk: útěk z vězeníbreakout, escape from jail/prison, jailbreak, prison break

útěk: pokus o útěkattempt to/attempted escape

vyváznout: vyváznout bez zraněníescape unhurt/without injury

nikudy: Nikudy nemůže utéct.He has no way to escape.

pokusit se: Pokusil se o útěk.He attempted to escape.

únik: Není úniku.There is no escape/way out.

utéct: utéct z vězeníescape from prison

vyváznout: Vyvázl jen tak tak.He had a narrow escape., It was a close shave.

vlásek: uniknout o vlásekescape by a hair's-breadth, have a narrow escape