Hlavní obsah

escaped [ɪˈskeɪpt]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

narrow: narrow escapevyváznutí jen o vlásek

route: escape routeúniková cesta z obležení ap.

but: But for you, he would have escaped.Nebýt tebe, byl by utekl.

unscathed: escape unscathedvyváznout bez zranění, se zdravou kůží

whereby: a plan whereby he could escapeplán, pomocí něhož mohl uprchnout

will: A snake will not bite you if it can escape.Had tě neuštkne, pokud může uniknout.

požární: fire escapepožární schodiště únikové

schodiště: fire escape, escape stair, emergency staircasepožární schodiště nouzové

uniknout: escape sb's notice, pass unnoticeduniknout čí pozornosti

únikový: escape route, hl. schodiště fire escape(požární) úniková cesta

útěk: breakout, escape from jail/prison, jailbreak, prison breakútěk z vězení

vyváznout: escape unhurt/without injuryvyváznout bez zranění

nikudy: He has no way to escape.Nikudy nemůže utéct.

pokusit se: He attempted to escape.Pokusil se o útěk.

únik: There is no escape/way out.Není úniku.

utéct: escape from prisonutéct z vězení

vlásek: escape by a hair's-breadth, have a narrow escapeuniknout o vlásek

escape: escape (sb's lips)vyklouznout komu nechtěně říct