Hlavní obsah

uniknout

Dokonavé sloveso

  1. (uprchnout) escape(dostat se pryč) get away(uprchnout) break looseform. flee
  2. (ujít ap.) escape(kapalina, plyn) leak(vytéct) run outNějak mi unikla pointa.I somehow missed the point.Uniklo mi něco?Have I missed anything?uniknout čí pozornostiescape sb's notice, pass unnoticed
  3. (nezískat)komu uniklo co nezískalsb lost, missed, failed to obtain sth

Vyskytuje se v

vlásek: uniknout o vlásekescape by a hair's-breadth, have a narrow escape