Hlavní obsah

country

Vyskytuje se v

country: across countrymimo hlavní trasy, po okreskách vyhýbaje se velkým městům

accession: accession countries(nově) přistupující země do EU ap.

Basque: the Basque countryBaskicko

competitor: competitor countrieskonkurenční země

country house: country house hotelhotel ve stylu venkovského sídla

cross-country: cross-country skisběžky

English: English-speaking countriesanglicky mluvící země

member: (EU) member countryčlenská země (Evropské unie)

native: native countryrodná země, vlast

partner: partner countrypartnerská země

produce: oil-producing countrieszemě těžící ropu

residence: country of residencezemě trvalého pobytu

run: cross-country runpřespolní běh

running: sport. cross-country runningpřespolní běh

signatory: signatory countriessignatářské země

ski: cross-country skisběžky

skiing: cross-country skiingběh na lyžích, jízda na běžkách

supplier: supplier countrydodavatelská země

cross: The road crosses the whole country.Silnice protíná celou zemi.

arabský: Arab countriesarabské země

běh: cross-country run(ning)přespolní běh

běžka: do cross-country skiingjezdit na běžkách

lyže: cross-country skiingběh na lyžích

rozvojový: developing countriesrozvojové země

tancovačka: country dancevesnická tancovačka

u: odkud jsem where I'm from, doma at our place, v zemi in our countryu nás

venkov: in the countryna venkově

venkovan: country people, countrymenvenkované

vnitrozemský, vnitrozemní: landlocked countryvnitrozemská země bez přístupu k moři

země: member countryčlenská země

aby: He fled the country lest he be captured.Utekl ze země, aby ho nezajali.

nepřátelský: enemy countryvoj. nepřátelská země

odstěhovat se: He moved to the country.Odstěhoval se na venkov.

prchat: People are fleeing their country.Lidé prchají ze země.

průmyslově: industrially advanced countryprůmyslově vyspělá země

přistoupit: The country joined the EU.Země přistoupila k EU.

uprchnout: Many people fled the country.Mnoho lidí uprchlo ze země.

venkovský: country seatvenkovské sídlo

vesnice: live in the country/a villagežít na vesnici

vesnický: village/country lifevesnický život

vpadnout: They invaded the country.Vpadli do země.

vřít: The country is in ferment.V zemi to vře.

vyhnat: They were expelled from the country.Byli vyhnáni ze země.

vyhostit: They were expelled (from the country) ...Byli vyhoštěni (ze země)...

zbavit: They want to rid the country of corruption.Chtějí zbavit zemi korupce.