Hlavní obsah

přistoupit

Dokonavé sloveso

  1. (přikročit) ke komu/čemu approach sb/sth, come (up) to sb/sthPřistoupil ke mně a zeptal se ...He approached me and asked ...
  2. (do vlaku) kam join sth(nasednout) get on sthform. boardPřistoupilo deset lidí.Ten more people got on.
  3. (k paktu ap.) k čemu práv. accede to sth(připojit se) join sthZemě přistoupila k EU.The country joined the EU.
  4. (začít dělat) k čemu approach sth, set about sth(jako další krok) proceed to do sth
  5. (svolit) na co agreeform. accede, assent to sth(přijmout) accept sthNepřistoupil na naše požadavky.He didn't accede to our demands.

Vyskytuje se v

podmínka: agree to sb's terms, accept sb's terms/conditionspřistoupit na čí podmínky

had: Had I known that, I wouldn't have accepted it.Kdybych to býval věděl, nebyl bych na to přistoupil.

přistoupit: He approached me and asked ...Přistoupil ke mně a zeptal se ...