Hlavní obsah

join [dʒɔɪn]

Vyskytuje se v

rank: join the ranks of sth, join sb's ranksrozšířit řady, vstoupit do řad koho stát se jedním z, přiřadit se ke komu k nezaměstnaným ap.

army: join the armyvstoupit do armády

jobless: join the ranks of the joblessrozšířit řady nezaměstnaných

queue: join the queuestoupnout si do fronty

us: Will you join us?Přidáš se k nám?