Hlavní obsah

conjoin [kənˈdʒɔɪn]

Sloveso

  • form.pojit (se)be conjoined with sthbýt spojen(ý) s čím