Hlavní obsah

had

Vyskytuje se v

zaklínač: snake charmerzaklínač hadů

štítit se: She is squeamish about snakes.Štítí se hadů.

hřát: nourish a viper in one's bosomhřát si hada na prsou

ability: dokázat, mít (tu) schopnost dělat cohave the ability to do sth

account: mít účet v bancehave an account with a bank

acquaintance: znát kohohave an acquaintance with sb

admiration: velmi koho obdivovathave great admiration for sb

affiliation: mít úzké vztahy ke komu, k čemu, mít spojení s čím organizací ap.have an affiliation with/to sth

animus: být nevraživý vůči komu, nevražit na kohohave an animus against sb

appeal: líbit se/zamlouvat se širokým vrstvám, oslovovat široké vrstvyhave a popular appeal

argument: (po)hádat sehave an argument

arm: mít co pod pažíhave sth under one's arm

attitude: mít špatný přístup/postoj (k věci)have an attitude problem

barbecue: (u)dělat grilovačkuhave a barbecue

beneficial: mít příznivý vliv na cohave a beneficial effect on sth

bird's eye view: vidět co z ptačí perspektivyhave a bird's eye view of sth

bleeding: krvácet z nosuhave a bleeding nose

blow-out: píchnout kolohave a blow-out

blow-up: pohádat se, porafat se, chytnout sehave a blow-up

bowel: jít na stolicihave a bowel movement

brain: být chytrý/nabitý/inteligentníhave brains/a good brain

brainwave: dostat nápadhave a brainwave

brawn: mít pořádné svalyhave plenty of brawn

breakfast: snídat, nasnídat sehave breakfast

brush: pohádat se, rafnout se, vjet si do vlasů s kýmhave a brush with sb

bummer: mít den blbechovor. have a bummer of a day

bump: mít drobnou nehodu havárku, ťuknout autohave a bump

chat: popovídat si, pokecat si s kýmhave a chat with sb

command: ovládat co, kontrolovat co situacihave command of sth

confidence: mít (ú)plnou důvěru v koho/cohave complete/every confidence in sb/sth

conscience: mít výčitky/hryzení svědomíhave pangs/pricks of conscience

contempt: opovrhovat čím/kýmhave contempt for sth/sb

control: ovládat koho/cohave control of sb/sth

conversation: promluvit si, pohovořit si o čemhave a conversation about sth

cough: mít silný kašelhave a bad cough

crack: zkusit, prubnout cohovor. have a crack at sth

cut: nechat se ostříhathave one's hair cut

deal: mít těžký údělhave a bad deal

desire: netoužit dělat cohave no desire to do sth

dinner: navečeřet se po práci ap.have dinner

doze: zdřímnout si, schrupnout si, dáchnout sihave a doze

entrée: mít přístup kamhave an entrée (in)to sth

expense: bavit se na čí účethave fun at sb's expense

faculty: umět dobře co, mít vlohy pro cohave a faculty for doing sth

faith: mít důvěru v koho/cohave faith in sb/sth

fancy: mít chuť na cohave a fancy for sth

fling: užít si, mít krátký poměr, něco mít s kým milostněhave a fling with sb

following: mít vítr v zádechhave the following wind

foreknowledge: předem/dopředu vědět o čemhave foreknowledge of sth

friendship: přátelit se s kýmhave sb's friendship

fuck: zašoustat sivulg. have a fuck

fun: bavit sehave fun

glory: zažít svůj okamžik slávyhave one's moment of glory

grasp: dobře ovládat co/rozumět čemuhave a good grasp of sth

grievance: cítit se ukřivděný, přen. stěžovat si na koho/cohave a grievance against sb/sth

grudge: nechovat vůči komu zášť, nezlobit se na koho, nemít to komu za zlébear sb no grudge, have no grudge against sb

gut: mít dost kuráže, nebát se, odvážit se udělat cohave the guts to do sth

handler: snake handlerkrotitel hadů

hankering: toužit, prahnout po čemhave a hankering for sth

harmful: mít neblahý vliv na koho/cohave a harmful influence on sb/sth

have: mít/porodit dítěhave a baby

hearing: mít dobrý sluchhave good hearing

hide: nemít co skrývathave nothing to hide

history: mít minulost spojenou s čím, v minulosti často dělat cohave a history of sth

horror: mít hrůzu, mít velký strach z čehohave a horror of sth

humour: (nemít) smysl pro humor(have no) sense of humour

illusion: nedělat si žádné iluze o čemhave no illusions about sth

initiative: být iniciativníhave initiative

injection: dostat injekcihave an injection

intercourse: mít (pohlavní) styk, souložit s kýmhave (sexual) intercourse with sb

issue: mít problém s čímhave an issue with sth

jitters: být vynervovaný/nervózní, mít nahnáno/plné kalhoty/trému, být podělaný strachy/vyklepanýhave the jitters

knack: umět (dobře) co, vědět jak udělat co, mít na co talent, být dobrý v čemhave a knack for sth

knowledge: (nic) nevědět o čemhave no knowledge of sth

last hurrah: rozloučit se s kariérou posledním vystoupením ap., naposledy vystoupithave a last hurrah

leaning: tíhnout k čemuhave a leaning towards sth

lie-down: na chvilku si lehnout/se natáhnouthave a lie-down

liking: mít rád cohave a liking for sth

longing: toužit, dychtit po čemhave/feel a longing for sth

look: podívat se na co i odborně prohlédnouthave/take a look at sth

microchip: nechat si očipovat psahave/get one's dog microchipped

nap: zdřímnout si na chvílihave/take a nap

notion: nemít pojem o čemhave no notion of sth

on: mít co na práci, v plánu ap.have (got) sth on

parallel: nemít obdobuhave no parallel

people: umět jednat s lidmihave people skills

perm: nechat si udělat trvalouget/have a perm

picnic: udělat si piknikhave a picnic

potential: být potenciálně schopný udělat cohave the potential to do sth

preference: dávat přednost čemu, upřednostňovat, raději chtít cohave a preference for sth

ball: výborně se bavit, užívat si (to)be having a ball

bearing: mít vliv na co, mít vztah k čemu, mít spojitost s čímhave a bearing on sth

bed: jak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky snísb has made their bed, and now they must lie in it

bee: mít brouka v hlavě, být posedlý myšlenkouhave a bee in one's bonnet

been: kdo už byl(a) kdesb has been to sth

best: nejlepší by bylo, kdyby ..., nejlepší bude, když ..., nejraději ... doporučeníhad best

better: raději by(s)/bychom upozornění ap.(had) better

bubble: bublina splasklathe bubble has burst

business: nemít co/právo dělat cohave no business to do sth

butterfly: být nervózní, mít trému, třást se z nervozity či vzrušeníhave butterflies (in one's stomach)

cake: chtít, aby se vlk nažral a koza zůstala celáwant to have one's cake and eat it

can: schytat to, odnést (si) to, nést následky čeho(have to) carry the can

choice: nemít jinou možnost, než ...have no choice but ...

clay: stát na hliněných noháchhave feet of clay

cloud: mít hlavu v oblacích, být romantický snílekhave one's head in the clouds

clue: nemít ponětí/tušenínot to have a clue

come: zasloužit si, koledovat si o co trest ap.have it coming to one

come in: mít pravidelný příjem penízehave money coming in

common: mít co společnéhohave sth in common

could: vyjadřuje neuskutečněnou možnost v minulosticould have

courage: jednat podle svého přesvědčeníhave the courage of one's convictions

day: mít (už) nejlepší za sebou, nebýt už nejnovější, už něco pamatovat oděv ap.have seen better days

do: mít co společného s kým/čímhave sth to do with sb/sth

enough: mít už (toho) dost, stačit (to), dojít trpělivost komuhave had enough

equal: nemít konkurenci, být nejlepšíhave no equal

face: mít protažený obličej, vypadat nešťastněhave a long face

fill: mít už dost čeho, užít si dosyta čeho zklamání ap.have had one's fill of sth

fine art: mít co v malíčku, perfektně ovládat, být mistr v čemhave (got) sth down to a fine art

fit: šílet, vyvádět, zuřithave/throw a fit

go: pustit se, navézt se do koho, vozit se po kom zkritizovat někohohave a go at sb

going: mít výhody v mnoha směrech kdohave a lot going for one

gold: mít zlaté srdce, být dobrák od kostihave a heart of gold

got: muset hl. být nucen vnějšími okolnostmihave got to

grace: mít dost slušnosti na cohave the (good) grace to do sth

had: naletět, nechat se napálithave been had

hand: zcela ovládat, mít omotaného kolem prstu kohohave sb eating out of one's hand

against: mít co proti komu/čemuhave sth against sb/sth

quandary: be in a quandarymít dilema, nevědět, co dělat, být na vážkách

two: be in two minds about sth, whethernemoci se rozhodnout, být na vážkách ohledně čeho

vážka: váhat hesitate, be in two minds, form. vacillate, nebýt jistý hang in the balancepřen. být na vážkách