Hlavní obsah

had

Vyskytuje se v

ball: výborně se bavit, užívat si (to)be having a ball

bearing: mít vliv na co, mít vztah k čemu, mít spojitost s čímhave a bearing on sth

bed: jak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky snísb has made their bed, and now they must lie in it

bee: mít brouka v hlavě, být posedlý myšlenkouhave a bee in one's bonnet

been: kdo už byl(a) kdesb has been to sth

best: nejlepší by bylo, kdyby ..., nejlepší bude, když ..., nejraději ... doporučeníhad best

better: raději by(s)/bychom upozornění ap.(had) better

bubble: bublina splasklathe bubble has burst

business: nemít co/právo dělat cohave no business to do sth

butterfly: být nervózní, mít trému, třást se z nervozity či vzrušeníhave butterflies (in one's stomach)

cake: chtít, aby se vlk nažral a koza zůstala celáwant to have one's cake and eat it

can: schytat to, odnést (si) to, nést následky čeho(have to) carry the can

choice: nemít jinou možnost, než ...have no choice but ...

clay: stát na hliněných noháchhave feet of clay

cloud: mít hlavu v oblacích, být romantický snílekhave one's head in the clouds

clue: nemít ponětí/tušenínot to have a clue

come: zasloužit si, koledovat si o co trest ap.have it coming to one

come in: mít pravidelný příjem penízehave money coming in

command: (plně) vládnout čím, mít (plně) k dispozici cohave sth at one's command

common: mít co společnéhohave sth in common

could: vyjadřuje neuskutečněnou možnost v minulosticould have

courage: jednat podle svého přesvědčeníhave the courage of one's convictions

day: mít (už) nejlepší za sebou, nebýt už nejnovější, už něco pamatovat oděv ap.have seen better days

do: mít co společného s kým/čímhave sth to do with sb/sth

enough: mít už (toho) dost, stačit (to), dojít trpělivost komuhave had enough

equal: nemít konkurenci, být nejlepšíhave no equal

face: mít protažený obličej, vypadat nešťastněhave a long face

fill: mít už dost čeho, užít si dosyta čeho zklamání ap.have had one's fill of sth

fine art: mít co v malíčku, perfektně ovládat, být mistr v čemhave (got) sth down to a fine art

fit: šílet, vyvádět, zuřithave/throw a fit

go: pustit se, navézt se do koho, vozit se po kom zkritizovat někohohave a go at sb

going: mít výhody v mnoha směrech kdohave a lot going for one

gold: mít zlaté srdce, být dobrák od kostihave a heart of gold

got: muset hl. být nucen vnějšími okolnostmihave got to

grace: mít dost slušnosti na cohave the (good) grace to do sth

had: naletět, nechat se napálithave been had

hand: zcela ovládat, mít omotaného kolem prstu kohohave sb eating out of one's hand

have: mít povinnost, práci, muset udělat něcohave sth to do

have against: sth/sb mít co proti komu/čemuhave sth against

have out: nechat si vytrhnout co zub ap., nechat si vyoperovat, mít vyoperované slepé střevohave sth out

head: konečně pochopit kdo cohave got sth into one's head

heart: ležet co na srdci komuhave sth at heart

hesitation: neváhat, dlouho se nerozmýšlet, neotálet a udělat cohave no hesitation in doing sth

idea: nemít ani tušení/potuchy/ponětí, nedokázat si představit, netušit cohave no idea

live: Jako byste nežili pokud jste ještě ... nezkusili ap.you haven't lived until/unless...

lorry: Je to kradené/za pět prstů. zbožíIt has fallen off the back of a lorry.

made: být za vodou uspět ap.have (got) it made

may: možná o minulostimay have

might: vyjadřuje pravděpodobný minulý dějmight have

mind: mít v úmyslu, zamýšlet (udělat) cohave a mind to do sth

moan: postěžovat si, zareptat sihave a moan

moment: mít světlé chvilky být výjimečně lepší než obvyklehave one's moments

money: nevědět, co s penězi, mít peněz na rozdávání být velice bohatýhave money to burn

must: musel(a), museli, muselo se určitě státmust have

need: kdo nemusel udělat co ale udělalsb need not have done sth, sb didn't need to do sth

nerve: mít tu drzost udělat cohave a nerve to do sth

night: jít brzy/pozdě spáthave an early/late night

none: odmítat, nestrpět co, nechtít ani slyšet o čemhave/be having none of sth

nose: mít čich na cohave a (good) nose for sth

objection: nic nenamítat, nemít žádné námitky proti čemuhave no objection to sth

only: stačí (jen) udělat coyou only have to do sth

ought: měl(a), měli něco učinitought to have

against: mít co proti komu/čemuhave sth against sb/sth

pair: být spolehlivýhave a safe pair of hands

pick: moci si vybírat z čehohave one's pick of sth

priority: mít přednost před kým/čímtake/have priority over sb/sth

ready: mít co připravené kdykoli k použitíhave sth at the ready

say: dostat slovo, (moci) vyjádřit svůj názor, vyjádřit se v diskusi ap.have one's say

sex: mít (pohlavní) styk, souložit s kýmhave sex with sb

should: vyjadřuje nesplněnou povinnost či závazek v minulostishould have

show: moci se čím pochlubithave sth to show for sth

aby: Má dost peněz, aby to mohl koupit.He has enough money to buy it.

averze: mít averzi ke komu/čemuhave an aversion to sb/sth, feel distaste for sb/sth

báječně: Báječně jsme se bavili.We had a great time.

banka: mít účet u bankyhave an account with a bank

bavit: Už mě to nebaví.I am tired of it., I don't enjoy it anymore., I have grown tired of it.

benzin: Došel nám benzín.We have run out of fuel.

bezpochyby: Bezpochyby ti to řekl.He has no doubt told you.

bezvadně: Měli jsme se bezvadně.We had a great time.

ability: dokázat, mít (tu) schopnost dělat cohave the ability to do sth

account: mít účet v bancehave an account with a bank

acquaintance: znát kohohave an acquaintance with sb

admiration: velmi koho obdivovathave great admiration for sb

affiliation: mít úzké vztahy ke komu, k čemu, mít spojení s čím organizací ap.have an affiliation with/to sth

animus: být nevraživý vůči komu, nevražit na kohohave an animus against sb

appeal: líbit se/zamlouvat se širokým vrstvám, oslovovat široké vrstvyhave a popular appeal

argument: (po)hádat sehave an argument

arm: mít co pod pažíhave sth under one's arm

attitude: mít špatný přístup/postoj (k věci)have an attitude problem

barbecue: (u)dělat grilovačkuhave a barbecue

beneficial: mít příznivý vliv na cohave a beneficial effect on sth

bird's eye view: vidět co z ptačí perspektivyhave a bird's eye view of sth

bleeding: krvácet z nosuhave a bleeding nose

blow-out: píchnout kolohave a blow-out

blow-up: pohádat se, porafat se, chytnout sehave a blow-up

bowel: jít na stolicihave a bowel movement

brain: být chytrý/nabitý/inteligentníhave brains/a good brain

brainwave: dostat nápadhave a brainwave

brawn: mít pořádné svalyhave plenty of brawn

breakfast: snídat, nasnídat sehave breakfast

brush: pohádat se, rafnout se, vjet si do vlasů s kýmhave a brush with sb

bummer: mít den blbechovor. have a bummer of a day

bump: mít drobnou nehodu havárku, ťuknout autohave a bump

chat: popovídat si, pokecat si s kýmhave a chat with sb

confidence: mít (ú)plnou důvěru v koho/cohave complete/every confidence in sb/sth

conscience: mít výčitky/hryzení svědomíhave pangs/pricks of conscience

contempt: opovrhovat čím/kýmhave contempt for sth/sb

control: ovládat koho/cohave control of sb/sth

conversation: promluvit si, pohovořit si o čemhave a conversation about sth

cough: mít silný kašelhave a bad cough

crack: zkusit, prubnout cohovor. have a crack at sth

cut: nechat se ostříhathave one's hair cut

deal: mít těžký údělhave a bad deal

desire: netoužit dělat cohave no desire to do sth

dinner: navečeřet se po práci ap.have dinner

doze: zdřímnout si, schrupnout si, dáchnout sihave a doze

entrée: mít přístup kamhave an entrée (in)to sth

expense: bavit se na čí účethave fun at sb's expense

faculty: umět dobře co, mít vlohy pro cohave a faculty for doing sth

faith: mít důvěru v koho/cohave faith in sb/sth

fancy: mít chuť na cohave a fancy for sth

fling: užít si, mít krátký poměr, něco mít s kým milostněhave a fling with sb

following: mít vítr v zádechhave the following wind

foreknowledge: předem/dopředu vědět o čemhave foreknowledge of sth

friendship: přátelit se s kýmhave sb's friendship

fuck: zašoustat sivulg. have a fuck

fun: bavit sehave fun

glory: zažít svůj okamžik slávyhave one's moment of glory

grasp: dobře ovládat co/rozumět čemuhave a good grasp of sth

grievance: cítit se ukřivděný, přen. stěžovat si na koho/cohave a grievance against sb/sth

grudge: nechovat vůči komu zášť, nezlobit se na koho, nemít to komu za zlébear sb no grudge, have no grudge against sb

gut: mít dost kuráže, nebát se, odvážit se udělat cohave the guts to do sth

hankering: toužit, prahnout po čemhave a hankering for sth

harmful: mít neblahý vliv na koho/cohave a harmful influence on sb/sth

hearing: mít dobrý sluchhave good hearing

hide: nemít co skrývathave nothing to hide

history: mít minulost spojenou s čím, v minulosti často dělat cohave a history of sth

horror: mít hrůzu, mít velký strach z čehohave a horror of sth

humour: (nemít) smysl pro humor(have no) sense of humour

bavit se: Dobře se bavte!Have fun!, Enjoy yourselves!