Hlavní obsah

regret [rɪˈgret]

Podstatné jméno

  1. lítost, žal, smutekhave no regrets about sthnelitovat čeho svých činů ap.My regret is that ...Mrzí mě, že ...
  2. form.politování vyjádřené
  3. send one's regretszdvořile odmítnout pozvání vzkazem ap.

Vyskytuje se v

might: Možná, že toho budu později litovat.I might regret it later.

politování: vyjádřit hluboké politování nad čímexpress one's deep regret about sth

tlouct se: tlouct se do hlavy silně litovatbe regretful about sth, regret sth

lítost: k mé velké lítostimuch to my regret

mrzet: co koho mrzísb is sorry for sth, chyba ap. sb regrets sth, sb nečestnost ap. feels bad about sth

pocítit: pocítit hlad/lítost/zimufeel hunger/regret/cold

upřímný: upřímná lítostsincere regret

zamrzet: Zamrzelo ho to.křivda ap. He felt hurt., litoval He felt sorry about it/regret.

regret: nelitovat čeho svých činů ap.have no regrets about sth