Hlavní obsah

hearing [ˈhɪərɪŋ]

Podstatné jméno

  1. sluch schopnost slyšethearing-impaired, hard of hearingnedoslýchavý, s poruchou sluchuhearing impairmentvada sluchuhave good hearingmít dobrý sluchacute hearingostrý sluch
  2. práv.slyšení, (pro)jednání, stání soudní ap.
  3. doslech dosah(with)in sb's hearingna doslech, v doslechu kohoout of hearingmimo doslech

Vyskytuje se v

hear: nemoci se soustředit kvůli hluku, neslyšet vlastního slovacan't hear osf think

hearing: vyslechnout, poslechnout si kohogive sb a (fair) hearing

hear out: vyslechnout (si) koho/cohear sb out

thing: mít (zrakové)/sluchové halucinacebe seeing/hearing things

impaired: nedoslýchavý, sluchově postiženýhearing-impaired

impairment: zrakové/sluchové postižení, vada zraku/sluchuvisual/hearing impairment

make: být slyšet, ozvat se, hlasitě se projevit, dát o sobě vědětmake osf heard

defect: sluchová vadahearing defect

first: Bylo to poprvé, co jsme o tom slyšeli.It was the first we heard of it.

none: Slyšela ho jenom Julie.None but Julie heard him.

grapevine: doslechnout se cohear sth through/on the grapevine

dopustit: kdo nedá dopustit na koho/coobhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sth

přání: vyslechnout čí přáníhear sb's request

sluchově: sluchově postiženýhearing-impaired

sluchový: med. sluchová vadahearing defect/impairment

svědek: výslech svědkůhearing of witnesses

vyslovení: při vyslovení čehowhen saying, napadnout asociace ap. when hearing sth

donést se: Doneslo se mi ...I hear(d) that..., I was given to understand..., I got word that...

muset: Musíš to vypnout, abys mě slyšel.You need to switch it off to hear me.

ozvat se: Ozvaly se dva výstřely.Two gunshots were heard.

poslech: na první poslechon first hearing

rádio: Slyšel jsem to v rádiu.I heard it on the radio.

slyšet: Slyšíte mě?Can you hear me?

špatně: špatně slyšetbýt nedoslýchavý be hard of hearing, špatně rozumět mishear sth

ucho: Slyšel jsem to na vlastní uši.I heard it with my own ears.

uslyšet: Uslyšela kroky za dveřmi.She heard steps behind the door.

zaslechnout: zaslechnout kroky za dveřmihear footsteps behind the door