Hlavní obsah

conference [ˈkɒnfərəns or -frəns]

Vyskytuje se v

jednací: soudní court room, konferenční conference roomjednací síň

místnost: conference room, vedení firmy boardroomzasedací místnost

tiskový: press/news conferencetisková konference

zasedací: rady ap. boardroom, meeting room, konferenční conference roomzasedací místnost

conference: conference paperreferát na konferenci, konferenční referát