Hlavní obsah

meeting [ˈmiːtɪŋ]

Podstatné jméno

  1. setkání, porada, schůze událosthold a meetinguspořádat poraduarrange a meetingdomluvit (si) schůzkucall a meetingsvolat poradumeeting roomzasedací/jednací místnost
  2. chance meetingnáhodné setkání
  3. sport.mítink, závod, zápasathletics meetingatletický závod

Odvozená slova

meet

Vyskytuje se v

end: make (both) ends meet(sotva) vycházet s penězi, stěží vyžít

halfway: meet sb halfwaypřistoupit na kompromis s kým, vyjít komu vstříc při jednání ap.

match: meet one's matchnarazit na sobě rovného (soupeře)

meet: meet upwith sb potkat koho, potkat se s kým náhodou

meet: Pleased to meet you.Těší mě(, že Vás poznávám).

meet: meet sb off sthpřijít naproti komu kam, čekat na koho kde při příjezdu

meet: meet with sbsejít se, setkat se s kým

meet: meet with sthsetkat se s čím reakcí ap.

pleased: Pleased to meet you.Těší mě (že vás poznávám).

town hall: town hall (meeting)/forumsetkání s občany

come: Come and meet ...Seznam(te) se s ...

conspiratorial: conspiratorial meetingkonspirativní schůzka

deadline: meet the deadlinedodržet/stihnout termín

demand: meet the demanduspokojit poptávku

doom: meet one's doomnajít svůj osud, dojít konce

emergency: emergency meetingmimořádné zasedání

extend: The meeting extended into the evening.Schůze se protáhla do večera.

face: face-to-face meetingosobní kontakt

faculty: faculty meetingschůze pedagogického sboru, pedagogická porada fakulty

liability: meet one's liabilitiesdostát svým závazkům

meet: go to meet sbjít naproti komu

meet: meet the demanduspokojit poptávku

meet: meet the deadlinezvládnout to v termínu, stihnout termín

meet: BrE meet the casestačit v dané situaci ap.

ministerial: ministerial meetingschůzka ministrů

minute: take the minutes (of meetings)dělat zápisy (z porad)

nice: Nice to meet you.Těší mě., Rád vás poznávám.

obligation: meet one's obligationsdostát svým závazkům

picnic: AusE picnic race (meeting)= závody v přírodě spojené s další společenskou zábavou

shareholder: shareholders' meetingvalná hromada akcionářů

arrange: arrange a meetingdomluvit si schůzku

fated: They were fated to meet.Bylo jim předurčeno setkat se.

for: The meeting was scheduled for 7:00.Porada byla plánována na 7:00.

hold: They will hold a meeting.Uspořádají schůzi.

meet: I have never met him.Nikdy jsem se s ním nesetkal.

meet: I'd like you to meet my wife ...Rád bych vám představil svoji ženu...

meet: Where shall we meet?Kde si dáme sraz?

meet: Meet me at the station at eight.Sejdeme se na nádraží v osm.

meet: Come and meet ...Seznamte se s ...

meet: It was nice meeting you.Těšilo mě., Rád jsem vás poznal.

pleasure: It is a pleasure to meet you.Rád Vás poznávám. při seznamování

requirement: meet/fulfil the requirementssplnit/splňovat požadavky

same: Nice to meet you. – Same here.Rád Vás poznávám. – Já vás taktéž.

dát: dát si schůzku s kýmarrange to meet sb

dodržet: dodržet termín dokončení ap.meet the deadline

jít: jít naproti komugo to meet sb

naproti: jít naproti komugo to meet sb (halfway)

odpovídat: odpovídat požadavkůmmeet the requirements

podmínka: splňovat/splnit podmínkymeet the conditions/requirements

poptávka: uspokojit poptávkumeet the demand

porada: uspořádat poraduhold a meeting

povinnost: splnit svoji povinnostfulfil one's duty, závazek meet one's obligation, přen. pay one's duties

poznat: poznat se dva lidémeet

požadavek: odpovídat požadavkům, splňovat požadavkymeet the requirements

požadavek: nesplňovat požadavkyfail to meet the requirements

schůze: na schůziat the meeting

schůze: pořádat schůzihold a meeting

termín: dodržet termín, stihnout to v termínumeet the deadline

těšit: Těší mě. při seznamováníPleased/Nice to meet you., form. How do you do.

uzavřený: uzavřená schůzka jednáníclosed meeting

valný: ekon. valná hromada (akcionářů)general meeting (of shareholders)

věčnost: odejít na věčnostpass away, meet one's Maker, cross the Great Divide

vrcholný: vrcholná schůzkasummit (meeting)

vstříc: jít komu vstřícsměrem go towards sb, naproti go to meet sb (halfway)

vstříc: vyjít komu vstřícoblige, accommodate sb, comply with sb's wishes, kompromisem meet sb halfway

vycházet: vycházet s příjmemmake both ends meet

zasedací: zasedací místnostrady ap. boardroom, meeting room, konferenční conference room

během: Sejdeme se během oběda.We will meet at lunchtime.

cíl: dosáhnout cíleachieve a goal, meet/achieve the target

dohodnout: dohodnout si schůzku s kýmarrange a meeting, make an appointment with sb, arrange to meet sb

dojednat: dojednat si schůzkuarrange a meeting, make an appointment

domluvit: domluvit si schůzku s kýmmake/arrange an appointment with sb, arrange to meet (with sb)

krýt: krýt náklady/výdajecover/meet the costs/expenses

málo: Vídáme se málo.We rarely meet.

naproti: Přijďte mi naproti na letiště.Meet me off the plane.

narazit: narazit na odpormeet with opposition/vojenský ap. resistance

potkat (se): náhodou potkat kohomeet sb by chance, run into sb, come across sb