Hlavní obsah

fated [ˈfeɪtɪd]

Vyskytuje se v

twist: by a twist of fatezvláštní shodou náhod, řízením osudu

quirk: quirk of fatehříčka osudu

fated: They were fated to meet.Bylo jim předurčeno setkat se.

osud: quirk of fatehříčka osudu

zpečetit: seal sb's fatezpečetit čí osud

vstříc: go to meet one's fatejít vstříc svému osudu

fate: stroke of faterána osudu