Hlavní obsah

predestined [ˌpriːˈdestɪnd]

Vyskytuje se v

předurčit: I was predestined to become ...Bylo mi předurčeno stát se ...