Hlavní obsah

meeting [ˈmiːtɪŋ]

Podstatné jméno

  1. setkání, porada, schůze událosthold a meetinguspořádat poraduarrange a meetingdomluvit (si) schůzkucall a meetingsvolat poradumeeting roomzasedací/jednací místnost
  2. chance meetingnáhodné setkání
  3. sport.mítink, závod, zápasathletics meetingatletický závod

Odvozená slova

meet

Vyskytuje se v

halfway: meet sb halfwaypřistoupit na kompromis s kým, vyjít komu vstříc při jednání ap.

match: meet one's matchnarazit na sobě rovného (soupeře)

meet: meet upwith sb potkat koho, potkat se s kým náhodou

pleased: Pleased to meet you.Těší mě (že vás poznávám).

town hall: town hall (meeting)/forumsetkání s občany

come: Come and meet ...Seznam(te) se s ...

conspiratorial: conspiratorial meetingkonspirativní schůzka

deadline: meet the deadlinedodržet/stihnout termín

demand: meet the demanduspokojit poptávku

doom: meet one's doomnajít svůj osud, dojít konce

emergency: emergency meetingmimořádné zasedání

extend: The meeting extended into the evening.Schůze se protáhla do večera.

face: face-to-face meetingosobní kontakt

faculty: faculty meetingschůze pedagogického sboru, pedagogická porada fakulty

liability: meet one's liabilitiesdostát svým závazkům

meeting: hold a meetinguspořádat poradu

ministerial: ministerial meetingschůzka ministrů

minute: take the minutes (of meetings)dělat zápisy (z porad)

nice: Nice to meet you.Těší mě., Rád vás poznávám.

obligation: meet one's obligationsdostát svým závazkům

picnic: AusE picnic race (meeting)= závody v přírodě spojené s další společenskou zábavou

shareholder: shareholders' meetingvalná hromada akcionářů

arrange: arrange a meetingdomluvit si schůzku

fated: They were fated to meet.Bylo jim předurčeno setkat se.

for: The meeting was scheduled for 7:00.Porada byla plánována na 7:00.

hold: They will hold a meeting.Uspořádají schůzi.

pleasure: It is a pleasure to meet you.Rád Vás poznávám. při seznamování

requirement: meet/fulfil the requirementssplnit/splňovat požadavky

same: Nice to meet you. – Same here.Rád Vás poznávám. – Já vás taktéž.

end: make (both) ends meet(sotva) vycházet s penězi, stěží vyžít