Hlavní obsah

requirement [rɪˈkwaɪəmənt]

Podstatné jméno

  1. požadavek, podmínka pro přijetí ap., náležitost dokumentu ap.meet/fulfil the requirementssplnit/splňovat požadavky
  2. of sth form. potřeba čeho nutnádaily requirement of C vitamindenní potřeba vitamínu C

Vyskytuje se v

surplus: surplus to requirementsnad požadované množství

visa: visa requirementsvízové požadavky

odpovídat: meet the requirementsodpovídat požadavkům

podmínka: meet the conditions/requirementssplňovat/splnit podmínky

požadavek: meet the requirementsodpovídat požadavkům, splňovat požadavky

vyhovět: meet the EU requirementsvyhovět požadavkům Evropské unie

requirement: meet/fulfil the requirementssplnit/splňovat požadavky