Hlavní obsah

dohodnout

Dokonavé sloveso

  • arrange(shodnout se na) agree on sth(stanovit) fix sthdohodnout si schůzku s kýmarrange a meeting, make an appointment with sb, arrange to meet sb

Vyskytuje se v

dohodnutý: Jsme dohodnutí., Dohodnuto. platíIt's a deal., Agreed.

arrangement: dohodnout se, že...make an arrangement that...

agreed: Jsme domluveni?, Dohodnuto?Are we agreed?

bargain: plácnout si, dohodnout sestrike a bargain

strike: dohodnout se, udělat dohodu s kýmstrike a deal with sb

dohodnout: dohodnout si schůzku s kýmarrange a meeting, make an appointment with sb, arrange to meet sb