Hlavní obsah

bargain [ˈbɑːgɪn]

Vyskytuje se v

bargain basement: za pár babek/šupůat bargain basement prices

dodržet: dodržet slovokeep one's word, be as good as one's word, v dohodě ap. keep one's side of the bargain

koupě: výhodná koupěbargain, hovor. good buy, BrE snip

nákup: výhodný nákupbargain, hovor. good buy

výhodně: výhodně koupit cobuy/get sth at a bargain (price), buy sth at an advantageous/a favourable price

výhodný: výhodná koupěbargain

bargain: tvrdě prosazovat svůj zájem, jít tvrdě za svým, být nekompromisní v jednání ap.drive a hard bargain