Hlavní obsah

stipulate [ˈstɪpjʊˌleɪt]

Sloveso

  1. sth vyhradit si, vymínit si co podmínku ve smlouvě ap.as stipulated ...jak je uvedeno (ve smlouvě)/bylo ujednáno, v souladu se ... smlouvou ap.
  2. sth dojednat, ujednat co podmínky