Hlavní obsah

transact [trænˈzækt]

Sloveso

  • provést, uskutečnit obchodní transakci ap., uzavřít obchod ap.transact businessprovést obchodní transakci, uskutečnit obchodtransact a purchaseprovést nákup