Hlavní obsah

transact [trænˈzækt]

Sloveso

  • provést, uskutečnit obchodní transakci ap., uzavřít obchod ap.transact businessprovést obchodní transakci, uskutečnit obchodtransact a purchaseprovést nákup, vyjednat koupi

Vyskytuje se v

transact: transact businessprovést obchodní transakci, uskutečnit obchod