Hlavní obsah

porada

Vyskytuje se v

consultation: po poradě s kým, na základě porady s kýmin consultation with sb

faculty: schůze pedagogického sboru, pedagogická porada fakultyfaculty meeting

meeting: uspořádat poraduhold a meeting

for: Porada byla plánována na 7:00.The meeting was scheduled for 7:00.

porada: uspořádat poraduhold a meeting