Hlavní obsah

convention [kənˈvenʃən]

Vyskytuje se v

úmluva: international/business conventionmezinárodní/obchodní úmluva

convention: Geneva conventionŽenevská úmluva