Hlavní obsah

stání

Vyskytuje se v

stát: stát (si)vést si be* doing

členský: členské státy EUEU member states

fronta: stát ve frontě na cobe queueing (up) for sth, be in a queue, AmE stand in line

krize: čelit krizi, stát před krizíface a crisis

povšimnutí: stát za povšimnutíbe worth noticing

pozor: stát v pozorustand to/at attention

přikovaný: stát jako přikovanýstand rooted to the spot

sociální: sociální státwelfare state

stání: místa k stání v autobuse ap.standing room

stát se: Nic se nestalo. reakce na omluvuNever mind., It's OK.

stoj: dělat co ve stojedo sth standing (up)

svátek: státní/státem uznaný svátekpublic/BrE bank/AmE national/AmE legal holiday

zvážení: stát za zváženíbe worth considering

: Ať se stane cokoli ...Whatever happens, Come what may ...

blízko: Stál blízko dveří.He stood near the door.

čelo: stát čelem ke komu/čemube facing sth

domyslet: Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.I fear to think of what might happen.

dveře: Stál ve dveřích.He stood in the doorway.

klidně: Klidně by se to mohlo stát.It could very well happen.

kolik: Kolik to stojí?How much is it?

muset: Nemuselo se to stát.It didn't have to happen.

námaha: Nestojí to za tu námahu.It is not worth the effort.

oběť: Stal se obětí kapsářů.He fell victim to pickpockets.

pohov: stát v pohovustand at ease

pokus: Stojí to za pokus.It's worth a try.

pouhý: Stojí to pouhých deset dolarů.It only costs ten dollars.

před, přede: stát před čím problémem ap.be faced with sth

předurčit: Bylo mi předurčeno stát se ...I was predestined to become ...

rád: Rádo se stalo. odpověď na poděkováníYou are welcome., It's a pleasure.

řeč: To nestojí za řeč.nemá smysl o tom mluvit It's not worth mentioning., reakce na poděkování Don't mention it.

sotva: Sotva stála.She could barely stand.

střelit: Stůj, nebo střelím.Stop or I'll shoot!

svědek: stát se/být svědkem čehowitness sth

terč: být/stát se terčem posměchube/become a laughing stock

tvářit se: Tvářil se, jako by se nic nestalo.He pretended nothing (had) happened.

uvážení: To stojí za uvážení.That is worth considering.

vedle: stát vedlestand nearby

vidění: stát za viděníbe worth seeing, be something to see

za: Stojí to za vidění.It is worth seeing.

záda: stát zády k soběstand back to back

zkouška: Stojí to za zkoušku.It's worth a try.

zmínka: Nestojí to za zmínku.It's not worth mentioning/worth a mention.

zpříma: stát zpřímastand upright

bok: stát po boku komu podporovat ap.stand by sb's side

cesta: stát v cestě komube in sb's way

grešle: hovor. Nestojí to ani za zlámanou grešli.It isn't worth a brass farthing/hl. AmE red cent.

přibitý: stát jako přibitýstand rooted to the spot

šesták: co nestojí ani za šestáksth is not worth a dime/bean

zlámaný: Nestojí to ani za zlámanou grešli.It's not worth a tinker's damn., It isn't worth a red cent.