Hlavní obsah

stání

Vyskytuje se v

stát: stát (si)vést si be* doing

stát: stát (si)trvat na něčem za čím stand* by, hold* by sth

členský: členské státy EUEU member states

fronta: stát ve frontě na cobe queueing (up) for sth, be in a queue, AmE stand in line

krize: čelit krizi, stát před krizíface a crisis

povšimnutí: stát za povšimnutíbe worth noticing

pozor: stát v pozorustand to/at attention

přikovaný: stát jako přikovanýstand rooted to the spot

sociální: sociální státwelfare state

stát: zůstat státstop, halt

stát: stát si (pevně) za svýmstand firm/pat, hold/stand one's ground, hovor. stick to one's guns

stát: ať to stojí, co to stojí, stůj co stůjno matter what the cost, at any cost, at all costs, regardless of the cost

stát: členské státy EUEU member states

stát se: Nic se nestalo. reakce na omluvuNever mind., It's OK.

stát se: Rádo se stalo. po poděkováníMy pleasure., You are welcome., Not at all., hovor. No problem.

stoj: dělat co ve stojedo sth standing (up)

svátek: státní/státem uznaný svátekpublic/BrE bank/AmE national/AmE legal holiday

zvážení: stát za zváženíbe worth considering

: Ať se stane cokoli ...Whatever happens, Come what may ...

blízko: Stál blízko dveří.He stood near the door.

čelo: stát čelem ke komu/čemube facing sth

domyslet: Bojím se domyslet, co by se mohlo stát.I fear to think of what might happen.

dveře: Stál ve dveřích.He stood in the doorway.

klidně: Klidně by se to mohlo stát.It could very well happen.

kolik: Kolik to stojí?How much is it?

muset: Nemuselo se to stát.It didn't have to happen.

muset: Něco se mu muselo stát.Something must have happened to him.

námaha: Nestojí to za tu námahu.It is not worth the effort.

oběť: Stal se obětí kapsářů.He fell victim to pickpockets.

pohov: stát v pohovustand at ease

pokus: Stojí to za pokus.It's worth a try.

pouhý: Stojí to pouhých deset dolarů.It only costs ten dollars.

před, přede: stát před čím problémem ap.be faced with sth

předurčit: Bylo mi předurčeno stát se ...I was predestined to become ...

rád: Rádo se stalo. odpověď na poděkováníYou are welcome., It's a pleasure.

řeč: To nestojí za řeč.nemá smysl o tom mluvit It's not worth mentioning., reakce na poděkování Don't mention it.

sotva: Sotva stála.She could barely stand.

stát: stát komu v cestěbe in sb's way

stát: stát nehnutěstand still

stát: stát na strážistand guard

stát: stát ve frontěbe queuing up, wait in a queue/AmE line, na co queue for sth

stát: Jeden dům zůstal stát.One house remained standing.

stát: Stůj!Stop!, voj. Halt!

stát: stát stranou dění ap.stand aside

stát: Budu stát při tobě.I will stand by you.

stát: Stojíš ještě o mě?Do you still care for me?

stát: Kolik to stojí?How much is it/does it cost?

stát: Stálo nás to asi ...It cost us about ...

stát: stát za zmínkube worthy of notice, be worth mentioning

stát: Stojí to za to?Is it worth it?

stát: Stojí to za vidění.It is worth seeing.

stát se: Stal se obětí ...He became a victim of ...

stát se: Co se stalo?What (has) happened?

stát se: Co se ti stalo?What happened to you?, co se s tebou děje What's wrong with you?

stát se: Stalo se něco?Is anything wrong?

střelit: Stůj, nebo střelím.Stop or I'll shoot!

svědek: stát se/být svědkem čehowitness sth

terč: být/stát se terčem posměchube/become a laughing stock

tvářit se: Tvářil se, jako by se nic nestalo.He pretended nothing (had) happened.

uvážení: To stojí za uvážení.That is worth considering.

vedle: stát vedlestand nearby

vidění: stát za viděníbe worth seeing, be something to see

za: Stojí to za vidění.It is worth seeing.

záda: stát zády k soběstand back to back

zkouška: Stojí to za zkoušku.It's worth a try.

zmínka: Nestojí to za zmínku.It's not worth mentioning/worth a mention.

zpříma: stát zpřímastand upright

bok: stát po boku komu podporovat ap.stand by sb's side

cesta: stát v cestě komube in sb's way

grešle: hovor. Nestojí to ani za zlámanou grešli.It isn't worth a brass farthing/hl. AmE red cent.

přibitý: stát jako přibitýstand rooted to the spot

stát: stát na vlastních nohoustand on one's own feet, hovor. paddle one's own canoe

stát se: Už se stalo.o negativním The damage is done., už je uděláno It's been done.

šesták: co nestojí ani za šestáksth is not worth a dime/bean

zlámaný: Nestojí to ani za zlámanou grešli.It's not worth a tinker's damn., It isn't worth a red cent.