Hlavní obsah

dveře, kniž. dvéře

Podstatné jméno, rod ženský pomnožné

  • door(otvor) doorway(vchod) entryStál ve dveřích.He stood in the doorway.den otevřených dveříopen day

Vyskytuje se v

létací: lítací dveře(double) hl. BrE swing/AmE swinging doors

otáčivý: otáčivé dveře/pódiumrevolving door/stage

otevřít: jít otevřít (dveře)go open the door, když někdo zvoní go answer the door

posuvný: posuvné dveřesliding door

prásknout: prásknout dveřmislam/bang the door (shut)

praštit: praštit dveřmislam the door

skleněný: skleněné oko/dveřeglass eye/door

únikový: únikové dveřeescape door

zadní: zadní dveředomu back door, kabiny auta rear door, zavazadlového prostoru tailgate

zavřený: obraz. za zavřenými dveřmi jednání ap.behind closed doors

zazvonit: zazvonit u dveříring the doorbell

blízko: Stál blízko dveří.He stood near the door.

bouchat: Bouchala na dveře.She was banging/pounding on the door.

bouchnout: Bouchla dveřmi.She slammed/banged the door.

dokořán: otevřít dveře dokořánopen the door wide

doprovodit: doprovodit koho ven/ke dveřímsee sb out/to the door

hnout se: Ty dveře se ani nehnou.The door won't budge.

chtít: Ty dveře chtějí namazat.The door needs oiling.

klepat: Někdo klepe (na dveře).Someone is knocking on/at the door.

minout se: Minuli jsme se ve dveřích.We passed each other in the door.

mlátit: mlátit na dveřebang/hammer on the door

mlátit: mlátit dveřmislam/bang the door

objevit se: Objevil se ve dveřích.He appeared in the door.

otočit: Otočil jsem klíčem ve dveřích.I turned the key in the door.

postranní: postranní dveřeside door

přední: přední dveřefront door

přiskřípnout: Přiskřípl jsem si prst do dveří.I caught my finger in the door., I closed the door on my finger.

přivřít: Přivři ty dveře.Pull/Push the door to.

přivřít: Přivřel jsem si prsty do dveří.I caught my fingers in the door.

rozletět se: Dveře se rozletěly.The door swung open.

uslyšet: Uslyšela kroky za dveřmi.She heard steps behind the door.

vykopnout: Vykopl dveře.He kicked down the door.

vyrazit: Vyrazili dveře.They broke down the door.

zabouchnout: Zabouchl jsem si (dveře).Locked myself out.

zacloumat: Zacloumal dveřmi.He shook the door.

zaklepat: zaklepat na koho/čí dveřeknock on sb's door

zamknout: Zamkl jsi (dveře)?Have you locked the door?

zaslechnout: zaslechnout kroky za dveřmihear footsteps behind the door

závora: zavřít dveře na závorulatch/bolt the door

zavřít: Zavři dveře.Close/Shut the door.

klepat: co už klepe na dveře blíží sesth is round the corner

answer: answer the door(jít) otevřít (dveře)

back: back doorzadní dveře

batten: batten doorlaťové dveře

bell: door bellzvonek u dveří

closed: behind closed doorsza zavřenými dveřmi jednání ap.

door: sliding/folding doorposuvné/shrnovací dveře

garden: garden flatbyt s dveřmi do zahrady

overhead: overhead door(nahoru) vysouvací dveře garáže ap.

sliding: sliding doorposuvné dveře

to: pull/push the door topřivřít dveře

behind: He closed the door behind him.Zavřel za sebou dveře.

budge: The door won't budge.Dveře se ani nehnou.

open: He kicked the door open.Rozkopl dveře.

see: See who is at the door.Podívej se, kdo je za dveřmi.