Hlavní obsah

zavřený

Přídavné jméno

  1. (okno, obchod ap.) closed, shut(továrna ap.) shut/closed downObchody jsou zavřené.The shops are closed.obraz. za zavřenými dveřmi jednání ap.behind closed doors
  2. hovor.(vypnutý) (turned) off
  3. (opatřený krytem ap.) closed(krytý) covered
  4. ling. closed
  5. (někde) shut in(v ústavu ap.) shut up(pod zámkem) locked upbýt zavřený (ve vězení)be in jail/prison

Vyskytuje se v

kohoutek: turn the tap on/offotevřít/zavřít kohoutek

petlice: shut sth with a latchzavřít co na petlici

tlama: Shut up!, Shut your trap!, vulg. Shut the fuck up!Drž/Zavři tlamu!

zavřít: shut up, shut one's trapvulg. zavřít zobák/klapačku/hubu

zobák: Shut (the fuck) up!, Shut your trap/gob!, AmE, slang. Zip it up!vulg. Zavři zobák!

být: It is closed.Je zavřeno.

nutit: The smaller shops were forced to close down.Menší obchody byly nuceny zavřít.

vězení: imprison sb, put sb in jail/prison, lock sb upzavřít koho do vězení

závora: latch/bolt the doorzavřít dveře na závoru

huba: shut sb upzavřít komu hubu

close: ClosedZavřeno nápis

incommunicado: be incommunicadobýt zavřený před světem, nekomunikovat s okolním světem

pen: be penned upbýt zavřený kde hodně lidí, zvířat ap.

prison: put sb in prisonuvěznit, zavřít, poslat do vězení koho

shut: bang sth shuts prásknutím zavřít co

squeeze: squeeze one's eyes shutpevně zavřít oči ze strachu ap.

tap: turn the tap offzavřít kohoutek

behind: He closed the door behind him.Zavřel za sebou dveře.

half: His eyes were half closed.Jeho oči byly napůl zavřené.

zavřený: behind closed doorsobraz. za zavřenými dveřmi jednání ap.