Hlavní obsah

shut [ʃʌt]

Slovesopt&pp shut

  • zavřít (se), uzavřít dveře, pusu ap.shut one's mind to sthnepřemýšlet nad čím, nemyslet na co, pustit z hlavy, nepřipouštět si co, odpoutat se od čeho mentálně

Přídavné jméno

  • zavřenýbang sth shuts prásknutím zavřít co

Vyskytuje se v

shut away: uzavřít se, uzamknout se kde před světem ap., nevycházetshut osf away

shut in: zavřít, zamknout, uvěznit koho/co kde v pokoji ap.shut sb/sth in

shut off: odtáhnout se, uzavřít se, stranit se lidíshut osf off

shut out: nevpustit dovnitř koho/co, zabránit vstupu komushut sb/sth out

shut up: umlčet koho dát najevo, aby ztichlshut sb up

nail: zatlučený okenice ap.nailed shut

padlock: zamčený visacím zámkempadlocked (shut)

shut: nepřemýšlet nad čím, nemyslet na co, pustit z hlavy, nepřipouštět si co, odpoutat se od čeho mentálněshut one's mind to sth

squeeze: pevně zavřít oči ze strachu ap.squeeze one's eyes shut

clam: mlčet jako rybashut up like a clam

petlice: zavřít co na petlicishut sth with a latch

prásknout: prásknout dveřmislam/bang the door (shut)

pusa: přen. držet pusu mlčetbe quiet, shut up, držet jazyk za zuby hold one's tongue

sklapnout: Sklapni!Shut up/it!, Pipe down!, Belt up!, Button it/your lip!, Hold your jaw!

tlama: Drž/Zavři tlamu!Shut up!, Shut your trap!, vulg. Shut the fuck up!

vpustit: nevpustit kohoshut sb out, zamčením budovy ap. lock sb out, exclude sb

vychytat: sport. vychytat nulu proti komu brankařshut out sb, blank sb

zavřít: vulg. zavřít zobák/klapačku/hubushut up, shut one's trap

zobák: vulg. Zavři zobák!Shut (the fuck) up!, Shut your trap/gob!, AmE, slang. Zip it up!

držet: Drž hubu!Shut up!, Belt up!, Shut your trap!

huba: Drž hubu!Shut up!, Shut your trap!, Hold your jaw!, Belt up!

mlčet: Mlč(te)!Be quiet!, hovor. Shut up!, Hold your tongue!

sevřený: mít sevřené rtybe tight-lipped, have one's lips tight shut

zmlknout: Zmlkni!hovor. Shut up!, BrE, hovor. Belt up!, hovor. Pipe down!

zticha: Buď zticha!Be quiet!, Sklapni. Shut up!

ztichnout: Ztichni!Be quiet!, hovor. Shut up!

žvanit: Nežvaň.zmlkni Shut up., neříkej kraviny vulg. Cut the crap., kecy Bullshit!, nelži Don't give me that bullshit.

hlava: pustit co z hlavyget sth out of one's head, dismiss, forget sth, shut one's mind to sth

slyšet: nechtít slyšet co žádosti ap.shut one's ear to sth, would not hear about sth