Hlavní obsah

mlčet

Vyskytuje se v

tedy: Mlčí, tedy souhlasí.He is silent so he agrees.

hrob: (Budu mlčet) jako hrob.My lips are sealed., nevyzradím tvé tajemství Your secret is safe with me.

silent: be silentmlčet, být zticha

tie: tie sb's tonguesvázat komu jazyk, donutit koho, aby mlčel

clam: shut up like a clammlčet jako ryba