Hlavní obsah

mlčet

Vyskytuje se v

tedy: Mlčí, tedy souhlasí.He is silent so he agrees.

silent: mlčet, být ztichabe silent

tie: svázat komu jazyk, donutit koho, aby mlčeltie sb's tongue

clam: mlčet jako rybashut up like a clam

mlčet: Mlč(te)!Be quiet!, hovor. Shut up!, Hold your tongue!