Hlavní obsah

hovořit

Nedokonavé sloveso

  1. (vést hovor) o čem talk, speak, converse about sth(diskutovat) discuss sth, confer sb on sthMohl bych hovořit s ...?Could I speak with/to ... ?O čem jste hovořili?What did you speak about?
  2. (mít projev) o čem ke komu make a speech to sb, address sb(neformálně) speak to sb on sthform. discourse on sth

Vyskytuje se v

tiše: tiše hovořit/se zeptattalk/ask quietly/in a quiet voice

off-message: polit. be off-messagenehovořit (oficiálně) za stranu/v souladu se stranickou linií

while: He stayed with me while mother talked with her.Zůstal se mnou, zatímco matka s ní hovořila.