Hlavní obsah

quiet [ˈkwaɪət]

Vyskytuje se v

be: He was as quiet as could be.Byl co nejvíc potichu.

through: He kept quiet all through breakfast.Během celé snídaně byl zticha.