Hlavní obsah

klepat

Vyskytuje se v

klepat se: shiver with fearklepat se strachy

beat: beat the carpetsklepat koberce

carpet: beat the carpetklepat koberec

klepat: Someone is knocking on/at the door.Někdo klepe (na dveře).