Hlavní obsah

answer [ˈɑːnsə or ˈænsə]

Podstatné jméno

  1. to sth odpověď na coWhat did he say in answer?Co na to odpověděl?give/make an answerodpovědětstraight/evasive answerpřímá/vyhýbavá odpověď
  2. odpověď, reakce na dopis, inzerát
  3. to sth přen. řešení čeho problému

Vyskytuje se v

affirmative: answer/reply in the affirmativeodpovědět kladně

door: answer the door(jít) otevřít (dveře) po zazvonění, zaklepání

name: answer to the name ofslyšet na jméno o psovi

duty: answer the call of dutysplnit svoji povinnost

machine: answering machine(telefonní) záznamník

question: answer a questionodpovědět na otázku

straight: give a straight answerodpovědět narovinu

stuck: be stuck for an answer/words.nevědět, co odpovědět/říct.

give: He gave the right answer.Odpověděl správně.

remain: These questions remain to be answered.Tyto otázky ještě čekají na zodpovězení.

telephone: answer the telephonezvednout telefon

willing: She was not willing to answer.Nechtěla odpovědět.

nést: nést následky za coanswer for sth

otázka: položit komu/odpovědět na otázkuask sb/answer a question

otázka: odpověď na otázkuanswer to a question

otevřít: jít otevřít (dveře)go open the door, když někdo zvoní go answer the door

popis: odpovídat popisufit/answer the description

potřeba: vykonat tělesnou potřebuanswer the call of nature, relieve osf

telefon: zvednout/vzít telefonpick up/answer the (tele)phone

záporně: odpovědět záporněanswer in the negative

záporný: záporná odpověďnegative answer

dovolat se: Pomoci se nedovolala.Her cries for help were not answered.

když: Odpovím, i když to nebudu vědět jistě.I'll give an answer, even if I don't know it for sure.

kladný: kladná odpověďpositive/affirmative answer/reply

namluvit: namluvit vzkaz na záznamníkleave a message on the answering machine

odpovědět: Odpověděl ti na tu otázku?Did he answer your question?

pravdivě: odpovědět pravdivěanswer truthfully

správně: správně zodpovědět otázkuanswer a question correctly

správný: správná odpověďthe right/correct answer

špatně: odpovědět špatněgive the wrong answer, answer incorrectly

špatný: špatná odpověďwrong answer

vyhnout se: vyhnout se odpovědi na otázkuavoid answering the question, evade a question

zarazit: Její odpověď mě zarazila.I was taken aback by her answer.