Hlavní obsah

answer [ˈɑːnsə]

Vyskytuje se v

door: (jít) otevřít (dveře) po zazvonění, zaklepáníanswer the door

name: slyšet na jméno o psovianswer to the name of

answer: vzít telefonanswer the (tele)phone

machine: (telefonní) záznamníkanswering machine

give: Odpověděl správně.He gave the right answer.

question: odpovědět na otázkuanswer a question

remain: Tyto otázky ještě čekají na zodpovězení.These questions remain to be answered.

telephone: zvednout telefonanswer the telephone

willing: Nechtěla odpovědět.She was not willing to answer.

nést: nést následky za coanswer for sth

otázka: položit komu/odpovědět na otázkuask sb/answer a question

otevřít: jít otevřít (dveře)go open the door, když někdo zvoní go answer the door

popis: odpovídat popisufit/answer the description

potřeba: vykonat tělesnou potřebuanswer the call of nature, relieve osf

telefon: zvednout/vzít telefonpick up/answer the (tele)phone

záporně: odpovědět záporněanswer in the negative

záporný: záporná odpověďnegative answer

dovolat se: Pomoci se nedovolala.Her cries for help were not answered.

když: Odpovím, i když to nebudu vědět jistě.I'll give an answer, even if I don't know it for sure.

kladný: kladná odpověďpositive/affirmative answer/reply

namluvit: namluvit vzkaz na záznamníkleave a message on the answering machine

odpovědět: Odpověděl ti na tu otázku?Did he answer your question?

pravdivě: odpovědět pravdivěanswer truthfully

správně: správně zodpovědět otázkuanswer a question correctly

správný: správná odpověďthe right/correct answer

špatně: odpovědět špatněgive the wrong answer, answer incorrectly

špatný: špatná odpověďwrong answer

vyhnout se: vyhnout se odpovědi na otázkuavoid answering the question, evade a question

zarazit: Její odpověď mě zarazila.I was taken aback by her answer.

affirmative: odpovědět kladněanswer/reply in the affirmative